SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zapalenie błony naczyniowej oka i choroba Crohna częstsze u chorych z ŁZS
 
ŁZS zaliczane jest to grupy spondyloartropatii zapalnych (SpA). Wsród charakterystycznych objawów SpA wymienia się zapalenie błony naczyniowej oka (uveitis) oraz zapalenie jelit
Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) rozpoznaje się u około 10-40% chorych z łuszczycą skóry. Choroba ma przewlekły, postępujący charakter, prowadzi do niepełnosprawności i obniżenia jakości życia. Wielu chorych ma liczne schorzenia współwystępujące..

W oparciu o bazę danych z Wielkiej Brytanii uzyskanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w latach 1998-2004 obejmującej ponad 15 mln osób wyłonione grupę 6783 chorych z ŁZS (mediana wieku 49 lat). Następnie badano częstość rozpoznania uveitis i choroby zapalnej jelit w tej grupie w odniesieniu do odpowiednio dobranych grup kontrolnych: chorych z łuszczycą skóry oraz populacji ogólnej (bez chorób zapalnych stawów i łuszczycy skóry). Ryzyko wystąpienie uveitis w grupie badanej była istotnie większe i wyniosło RR 3.5 (skorygowane ryzyko z uwzględnieniem palenia papierosów, BMI) w stosunku do populacji ogólnej oraz RR 2.13 w odniesieniu do chorych z łuszczycą skóry. Wśród chorych z ŁZS częściej stwierdzano chorobę Leśniowskiego-Crohna (RR 2.96), natomiast takiej zależności nie potwierdzono dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) RR 0.98.

Częstsze zachorowania na uveitis ponad trzykrotnie u chorych z ŁZS i 2 krotnie –u chorych z łuszczycą skóry sugerują związek podłoża genetycznego, a także podobny patomechanizm obu tych schorzeń. Wyniki tej analizy dają podstawy, by dzielić się tą wiedzą z chorymi i edukować odnośnie potencjalnych objawów związanych z uveitis i WZJG, aby mogli oni szybko znaleźć odpowiednią pomoc terapeutyczną.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe