Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Złagodzenie wymogów stawianych lecznicom, które chcą przystąpić do pilotażu KOWZS

Udostępnij:
Proponowane przepisy zezwalają na jego realizację także tym ośrodkom, które zapewnią chorym dostęp do badań, choć niekoniecznie w miejscu udzielania świadczeń.
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji przepisów w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS).

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia wprowadza zmianę umożliwiającą zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu pilotażowego przez świadczeniodawców wymienionych w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz ośrodków terapii wczesnego zapalenia stawów (WZS). Podpisanie umów z NFZ na realizację programu pilotażowego KOWZS pozwoli na zapewnienie dostępu do kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających kryteria kwalifikacji na terenie poszczególnych województw, a nieposiadających w swojej lokalizacji wymaganej bazy diagnostycznej.

– Biorąc pod uwagę, jak ważną rolę w realizacji programu pilotażowego KOWZS pełnią ośrodki WZS, będące podmiotami leczniczymi, które po podpisaniu umowy z NFZ rozpoczną realizację programu, minister zdrowia określił m.in. warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie. Warunek posiadania wyłącznie w lokalizacji badań laboratoryjnych, rentgenowskich, ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej jest częściowo warunkiem zaostrzonym w porównaniu z wymaganymi warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, jak i leczenia szpitalnego, przed wejściem w życie rozporządzenia z 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów, co może wiązać się z ograniczoną dostępnością do programu na terenie poszczególnych województw. Istnieje więc obawa, że po rozpoczęciu etapu realizacji kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach KOWZS nie wszyscy świadczeniodawcy spełnią powyższe zaostrzone warunki, ponieważ obecnie nie posiadają w lokalizacji wymienionych w ww. rozporządzeniu badań, natomiast mogą zapewnić dostęp do tych badań” – napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W dalszej części czytamy, że pilotaż powinien rozpocząć się w 2024 roku, ale sformułowane wymagania spowodują, że nie we wszystkich województwach będzie prowadzony. Prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, wyliczyła, że utrudnienia mogą dotyczyć podmiotów z terenu województw: pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, które zapewniają badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w pobliskich placówkach, w niedalekiej odległości od ośrodka WZS.

Złagodzenie przepisów jest tak ważne, że nowe przepisy wejdą w życie w dniu ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Wczesnym Zapaleniem Stawów ma spełniać dwie funkcje – najważniejsza to diagnostyka i leczenie w specjalistycznych ośrodkach osób, u których zdiagnozowano schorzenie; druga to tworzenie ogólnopolskiego aktywnego rejestru chorych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.