REUMATOLOGIA
Zespoły bólowe kręgosłupa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zróżnicowana dynamika tworzenia syndesmofitów

Źródło: Tan S, Yao J, Flynn JA, Yao L, Ward MM. Dynamics of syndesmophyte growth in AS as measured by quantitative CT: heterogeneity within and amongvertebral disc spaces. Rheumatology (Oxford). 2015 Jun;54(6):972-80. doi: 10.1093/rheumatology/keu423.
Autor: Anita Jóźwiak |Data: 26.05.2015
 
 
Jak wskazują wyniki badań opublikowane przez amerykańskich naukowców, tworzenie syndesmofitów w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk) jest procesem heterogennym. Tworzenie syndesmofitów nie jest procesem ciągłym, co więcej dynamika ich powstawania jest zróżnicowana na poziomie tej samej przestrzeni międzykręgowej u różnych pacjentów, jak również w obrębie różnych przestrzeni międzykręgowych u tego samego chorego.
Jak sugerują autorzy pracy może to być wynikiem wpływu lokalnych czynników stymulujących lub hamujących, wzajemnej równowagi pomiędzy nimi oraz podatności na ich działanie pierścieni włóknistych krążków międzykręgowych i więzadeł międzykręgowych. Zaobserwowano tendencję do szybszego wzrostu dużych syndesmofitów, jednak odsetkowe zwiększenie objętości poszczególnych zmian było znacznie zróżnicowane, i nie potwierdziło zależności szybkości tworzenia zmian wytwórczych od wielkości wyjściowej. Wyniki oparto na ilościowej analizie za pomocą tomografii komputerowej czterech przestrzeni międzykręgowych odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa (Th11-Th12, Th12-L1, L1-L2, L2-L3) u 33 chorych na zzsk. Oceny dokonywano trzykrotnie w odstępie 12 miesięcy - punkt 0, po 12 i 24 miesiącach. Za pomocą zwalidowanego algorytmu komputerowego oceniano całkowitą i odsetkową zmianę objętości tworzących się syndesmofitów. Protokół badania nie ograniczał i nie określał sposobu farmakoterapii.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.