Zapraszamy do przesyłania abstraktów na XII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Udostępnij:
Do 10 września można zgłaszać abstrakty, które po pozytywnej kwalifikacji do Sesji Prezentacji Prac Naukowych wzbogacą program XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu (6–8 października).
Zgłaszanie streszczeń
Zarząd Główny oraz Przewodniczący Sekcji Naukowej PTMR opublikowali na stronie wydarzenia regulamin zgłaszania streszczeń. Streszczenia będą kwalifikowane w trzech kategoriach, jako:
– prace oryginalne,
– systematyczny przegląd literatury z użyciem metaanalizy,
– analiza przypadku/ów.

Streszczenia należy przesyłać na adres e-mailowy: sesjanaukowa@ptmr.info.pl – do 10 września 2023 r.

Kwalifikacja streszczeń
Streszczenia zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena formalna obejmie wyżej podane kategorie. Ocena merytoryczna będzie polegała na określeniu: jakości naukowej, oryginalności badania i jego potencjalnego wpływu na aktualny stan wiedzy i/lub praktykę kliniczną oraz potencjał publikacyjny. Streszczenia niespełniające wymagań formalnych i merytorycznych będą odrzucane.

Autorzy zostaną poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu prac drogą e-mailową z adresu sesjanaukowa@ptmr.info.pl w ciągu 2 tygodni od ostatecznego terminu przesyłania abstraktów. Zakwalifikowane prace zostaną przedstawione w postaci książki abstraktów, która będzie dostępna na stronie wydarzenia.

Ocena konkursowa wystąpień naukowych
Autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji ustnych (nie dłuższych niż 7 minut + 3 minuty dyskusji) będą oceniani przez Komisję Konkursową w składzie:
– dr Mateusz Babicki,
– dr hab. Maria Bujnowska-Fedak,
– dr hab. Karolina Kłoda.

Każdy z członków komisji będzie dysponował na każdą pracę pulą 10 pkt, z których ocenie będą podlegać:
– jakość naukowa – od 0 do 2 pkt,
– oryginalność badania – od 0 do 2 pkt,
– wpływ badania na aktualny stan wiedzy – od 0 do 2 pkt,
– wpływ na praktykę kliniczną – od 0 do 2 pkt,
– potencjał publikacyjny – od 0 do 2 pkt.

Z ocen członków komisji zostanie wyciągnięta średnia punktów. Członek komisji nie będzie dokonywał oceny pracy własnej ani swojego zespołu.

Trzem wystąpieniom naukowym ocenionym najwyżej zostanie przyznane odpowiednio 1., 2. i 3. miejsce w konkursie. Dla każdego z tych miejsc przewidziano nagrodę. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu sesji.

Informacje dostępne są na stronie kongresu!

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.