eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2018
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wydolności fizycznej 8- i 9-letnich dzieci miasta Szczecin objętych programem przeciwdziałania nadwadze i otyłości – badanie pilotażowe

Joanna Ratajczak
,
Dominika Raducha
,
Anita Horodnicka-Józwa
,
Agnieszka Kilian
,
Marta Demiaszkiewicz
,
Klaudia Bartoszewicz
,
Tomasz Jackowski
,
Justyna Szmit-Domagalska
,
Agnieszka Biczysko-Mokosa
,
Katarzyna Marcinkiewicz
,
Teresa Adamczyk
,
Irmina Gapińska
,
Mieczysław Walczak
,
Elżbieta Petriczko
,
Teresa Adamczyk
,
Irmina Gapińska
,
Mieczysław Walczak
,
Elżbieta Petriczko

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018;24,2:65-71
Data publikacji online: 2018/10/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie. Wzrastająca częstość występowania nadmiernej masy ciała oraz słaba wydolność fizyczna u dzieci uzasadnia potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych. Gmina Szczecin realizuje program „Odważna ósemka” – Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8-9 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych. Cel. Ocena wydolności fizycznej oraz częstości występowania i stopnia nasilenia nadmiernej masy ciała, wartości ciśnienia tętniczego, wśród 8- i 9-letnich dzieci uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych. Materiał i metody. Od 6 grudnia 2016 do 3 grudnia 2017 zostało zbadanych 3407 dzieci (1757 dziewczynek i 1650 chłopów) 8- i 9-letnich. Obliczono wskaźnik masy ciała BMI (body mass index) oraz wskaźnik WHR (waist-hip ratio). Przyjęto kryteria opracowane przez International Obesity Task Force (IOTF). Badania obejmowały pomiary podstawowych wskaźników antropometrycznych, takich jak: wysokość i masa ciała, obwód talii i bioder, ciśnienie tętnicze, analiza składu ciała, wydolność fizyczna. Wyniki. Nadmierną masę ciała zdiagnozowano u 822 pacjentów, co stanowi 24,1% przebadanej populacji. Podwyższone ciśnienie tętnicze zdiagnozowano u 369 pacjentów (10,8%). Bardzo słaba wydolność fizyczna – test przerwany (HR>180/min) została zdiagnozowana u 151 pacjentów (4,5%), bardzo słaba u 234 (7%), słaba u 827 (24,9%), dostateczna u 961 (29,2%), dobra u 650 (19,5%), bardzo dobra u 428 (12,8%), doskonała u 70 (2,1%). Wnioski. Niepokojący jest fakt występowania tak wysokiego odsetka niezadowalającej wydolności fizycznej oraz nadmiernej masy ciała u szczecińskich dzieci. Obserwuje się potrzebę prowadzenia szeroko pojętych działań profilaktycznych.

Introduction. Increasing incidence of excess weight and poor physical fitness of children validates the need for preventive actions. The Szczecin municipality (gmina Szczecin) runs the „Odważna ósemka” (“The Brave Eight”) program – Prevention of excess weight and obesity in 8 and 9-year-old children attending elementary school in Szczecin, Poland. Aim. The assessment of physical fitness as well as the prevalence and intensity of excess body weight and blood pressure rates among the 8 and 9-year-old children attending elementary school in Szczecin, Poland. Material and methods. Between 6th December 2016 and 3rd December 2017, 3407 8 and 9-year-old children were examined (1757 girls and 1650 boys). BMI (Body Mass Index) as well as WHR (Waist Hip Ratio) were calculated. All the children were assessed according to criteria established by the International Obesity Task Force (IOTF). The examination included basic anthropometric measurements, such as: body height and weight, waist and hip circumference, blood pressure, body constitution analysis, and physical fitness assessment. Results. Excess body weight was diagnosed in 822 patients, which is 24.1% of the examined population. 369 patients were diagnosed with elevated blood pressure (10.8%). Very poor physical fitness – test abandoned before the completion (HR>180/min), was diagnosed in 151 children (4.5%), very poor physical fitness was diagnosed in 234 children (7%), poor physical fitness was diagnosed in 827 children (24.9%), sufficient physical fitness was diagnosed in 961 children (29.2%), good physical fitness was diagnosed in 650 children (19.5%), very good physical fitness was diagnose in 428 children (12.8%) and excellent in 70 children (2.1%). Conclusion. The fact of unsatisfactory physical fitness and excess body weight in children from Szczecin is unsettling. There is ceratainly a need for preventive measures in the broad sense.
słowa kluczowe:

dzieci, nadmierna masa ciała, nadwaga, otyłość, aktywność fizyczna

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe