en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3/2017
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w krajach europejskich

Aleksandra Drewa
,
Katarzyna Zorena

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2017;23,3:152-158
Data publikacji online: 2017/12/14
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
W XXI wieku występująca nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży osiąga rozmiar światowej epidemii. Zaleca się propagowanie prozdrowotnego trybu życia, a przede wszystkim uświadamianie dzieciom, młodzieży jak też osobom dorosłym, że nadwaga  i otyłość niesie za sobą konsekwencje zdrowotne. Szczególne znaczenie w programach profilaktycznych dotyczących otyłości  u dzieci i młodzieży mają działania edukacyjne w kierunku zmiany stylu życia. Należy jednak pamiętać, że skuteczność takich działań warunkuje zaangażowanie zarówno ze strony rodziny otyłego dziecka, jak też otoczenia – szkoły, przedszkola, a także mediów. Jedynie zintegrowany wysiłek może pomóc odnieść sukces w zwiększaniu świadomości oraz zmianie zachowań zdrowotnych  w celu zapobieżenia tendencji do wzrostu wskaźnika częstości występowania otyłości u dzieci i młodzieży nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Praca przedstawia stan wiedzy na temat nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży oraz profilaktyki w różnych krajach europejskich. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane epidemiologiczne dostępne w bazach internetowych PubMed, Scopus oraz Google Schoolar.

In the 21st century the occurrence of overweight and obesity in children and adolescents reaches the size of a global epidemic. It is recommended to promote a healthy lifestyle and, above all, to educate children, adolescents and adults about the dangerous consequences of being overweight or obese. It is crucial for prevention programs to comprise educational activities so that the participants are encouraged to change their lifestyle for better. However, it must be borne in mind that the overall effectiveness of such activities is determined by the commitment of both the obese child and the environment – the school or kindergarten and the media. Only integrated efforts can increase patients’ awareness and reverse the growing trend in incidence of obesity around the world. This work discusses the current knowledge of overweight and obesity in children and adolescents, as well as the methods of prevention applied in various European countries. The analysis was based on up-to-date epidemiological data available in PubMed, Scopus, and Google Scholar databases.
słowa kluczowe:

otyłość, nadwaga, dzieci, młodzież, kraje europejskie, działania profilaktyczne


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.