eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2014
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przejście chorych na cukrzycę typu 1 spod opieki pediatrycznej pod opiekę internistyczną – problemy, wyzwania, zalecenia

Katarzyna Modrzyńska
,
Agnieszka Szadkowska

Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2014;21,3:116-122
Data publikacji online: 2015/08/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, związaną z ryzykiem wystąpienia ostrych i przewlekłych powikłań. Pacjenci wymagają zatem stałej kontroli w poradni specjalistycznej niezależnie od swojego wieku, a zaprzestanie opieki diabetologicznej skutkuje pogorszeniem wyrównania metabolicznego cukrzycy i wcześniejszym rozwojem jej przewlekłych powikłań. Kiedy dziecko dorasta i osiąga 18 rok życia, musi przejść spod opieki poradni pediatrycznej pod opiekę poradni internistycznej. Jest to bardzo ważny moment w życiu młodego pacjenta. Jeśli proces przejścia zostanie dobrze zaplanowany, może pomóc młodym dorosłym w samodzielnym życiu z cukrzycą. W pracy przedstawiono różnice między opieką pediatryczną i internistyczną oraz czynniki wpływające na wyrównanie cukrzycy w okresie zmiany poradni. Ponadto opisano wdrażane w innych krajach programy ułatwiające młodym osobom z cukrzycą proces transmisji. Zaprezentowano również zalecenia różnych towarzystw naukowych dotyczące przygotowania i organizacji procesu przejścia, aby mógł on przebiegać w sposób optymalny i nie wiązał się z pogorszeniem kontroli metabolicznej cukrzycy. Skróty: DMT1 – cukrzyca typu 1, HbA1c – hemoglobina glikowana, PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, ADA – Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne, SEARCH – SEARCH for Diabetes in Youth study, NICE – National Institute for Excellence.

Type 1 diabetes is a chronic disease associated with the risk of acute and chronic complications. The patients with type 1 diabetes require constant monitoring in a diabetes outpatient clinic, regardless of their age, and the cessation of diabetes care may result in deterioration of metabolic control and earlier development of chronic complications. When the children grow up and reach 18 years of age, they must transfer from the custody of the pediatric outpatient clinic to the care of adult diabetes center. This is a very important time in the life of a young patient. When the transition is well planned, it can help young adults to live with diabetes independently. The paper presents the differences between pediatric and adult diabetes care and factors influencing diabetes control during transition process. In the article we discuss programs implemented in other countries to help young people with diabetes during transition process. Moreover the paper also demonstrates the recommendations of some scientific societies for the optimal organization of the transition to prevent a deterioration of metabolic control of diabetes. Abbreviations: DMT1- type 1 diabetes mellitus, HbA1c – glycosylated hemoglobin, PTD – Polish Diabetes Association, ADA – America Diabetes Association, SEARCH – SEARCH for Diabetes in Youth study, NICE – National Institute for Excellence.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, proces przejścia, młody dorosły, wyrównanie cukrzycy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe