eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aplikacje mobilne przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu jako narzędzia wspierające proces zdrowienia

Justyna Iwona Klingemann
1
,
Michał Wróblewski
2
,
Łukasz Wieczorek
1

1.
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Studies on Alcoholism and Drug Dependence, Warsaw, Poland
2.
Institute of Sociology, Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (1): 19-42
Data publikacji online: 2020/06/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem badania była ocena potencjału dostępnych w domenie publicznej aplikacji mobilnych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu jako narzędzi wspierających proces leczenia uzależnienia od alkoholu.

Materiał i metody
Analizowano 15 aplikacji mobilnych pod względem rodzaju dostępnych funkcjonalności i zawartych w nich treści, atrakcyjności, zakresu oddziaływania oraz troski o zabezpieczenie prywatności użytkowników. Do ewaluacji wykorzystano zmodyfikowane wersje Self-Help Model Scale (SHMS) i Mobile Application Rating Scale (MARS).

Wyniki
Wszystkie analizowane aplikacje uzyskały niski wynik na SHMS – średnia ocena na skali od 1 do 18 wyniosła tylko 4 pkt (min. = 1, maks. = 7,7). Większość aplikacji uzyskała punkty wyłącznie w obszarze informacyjno-motywacyjnym, tylko dwie zawierały funkcjonalności związane z tworzeniem strategii radzenia sobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Na podskalach MARS (od 1 do 5 pkt) wyniki były wyższe. Najwyżej oceniano funkcjonalność aplikacji (średnia 4 pkt), najniżej – ich treść (średnia 2 pkt). Średnia liczba punktów uzyskanych na podskali oceniającej cechy aplikacji odnoszące się do radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu wyniosła 3 pkt (min. = 1,2, maks. = 4,1). Aplikacje najwyżej ocenione na MARS były jednocześnie aplikacjami uzyskującymi stosunkowo wysokie wyniki na SHMS. Brakuje informacji na temat badań naukowych oceniających skuteczność ewaluowanych aplikacji we wspieraniu procesu zdrowienia u osób z zaburzeniami związanymi z alkoholem (AUD).

Wnioski
Aplikacje mobilne skierowane do osób doświadczających problemów wynikających z używania alkoholu koncentrują się przede wszystkim na samoobserwacji. Istotne wydaje się dalsze rozwijanie funkcjonalności motywujących do abstynencji, oferujących pomoc w sytuacjach krytycznych oraz tworzeniu sieci wsparcia. Problemem pozostaje brak wystarczającej troski o kwestie związane z ochroną danych wrażliwych.Introduction
The objective of the study was to assess the potential of publicly available mobile applications created as tools supporting the recovery of alcohol-dependent persons.

Material and methods
Fifteen mobile applications were analysed in domains liketype of included functionalities and their educational content, engagement and aesthetics, scope and privacy concern. Modified versions of Self-Help Model Scale (SHMS) and Mobile Application Rating Scale (MARS) were used for evaluation.

Results
All applications got a low score on SHMS (1-18 points); the average score was only 4 points (min. = 1, max. = 7.7). Most applications received points on educational and motivational level, only two applications contained functionalities related to development of coping strategies in high risk situations. Results of scoring on MARS subscales (min. 1, max. 5 points) were higher. The functionality of applications was assessed as rather high (average score 4 points), the lowest score was related to the quality of information (average score 2 points). The average score of app features directly related to coping with alcohol use disorder (AUD) was 3 points (min. = 1.2, max. = 4.1). Applications which were scored high on the MARS were also scored relatively highest on SHMS. Researchers were unable to identify any scientific studies conducted in order to assess the efficacy of those applications as tools supporting the persons with AUD in their recovery process.

Conclusions
Mobile applications for persons experiencing alcohol-related problems are focused mainly on self-monitoring. It seems important that other domains like the motivational, educational, and related to crisis intervention and forms of social support are being developed as well. The concern about lack of privacy has been identified as one of major challenges.

słowa kluczowe:

mZdrowie, aplikacje mobilne, zdrowienie, problemy związane z alkoholem

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe