eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2010
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Hipokretyny (oreksyny) – rola w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych

Jolanta B. Zawilska
,
Kaja Biegańska
,
Małgorzata Milanowska
,
Agata Woldan-Tambor

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2010; 5, 1: 1–9
Data publikacji online: 2010/06/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Hipokretyny (oreksyny) to niedawno zidentyfikowane neuropeptydy produkowane w neuronach bocznego podwzgórza. Uczestniczą one w regulacji różnorodnych zachowań, m.in. poszukiwania i przyjmowania pokarmu, reakcji na stres, czuwania i snu. Zaburzenia w ośrodkowej transmisji hipokretynowej stanowią podłoże narkolepsji. Postuluje się istotną rolę hipokretyn w regulacji homeostazy energetycznej organizmu, osi podwzgórze–przysadka–nadnercza, procesach uczenia się i zapamiętywania bodźców wpływających na układ nagrody. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań anatomicznych, neurofizjologicznych, farmakologicznych i behawioralnych wskazujących na udział hipokretyn w rozwoju uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym powrotach do używania substancji uzależniającej po okresie abstynencji.

Hypocretins (orexins) are recently discovered neuropeptides synthesized by neurons in the lateral hypothalamus that have been implicated in a variety of behav­iors, e.g. food-seeking and feeding, reaction to stress, arousal and sleep. Disturbances in the central hypocretin neurotransmission are believed to underlie narcolepsy. It has also been postulated that hypocretins play an important role in the regulation of HPA axis, energy homeostasis, acquisition and learning of reward system-stimulating signals. In this review we discuss anatomical, neurophysiological, pharmacological and behavioral data indicating an involvement of hypocretins in reward-seeking and addiction to psychoactive drugs, including relapse to drug-seeking behavior after periods of abstinence.
słowa kluczowe:

hipokretyny, oreksyny, uzależnienie, abstynencja, morfina, amfetamina, kokaina, nikotyna, alkohol

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe