eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

REDAKCJA

Adres
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 847 50 87
faks +48 61 848 03 92
neuropsychiatria@amp.edu.pl


redaktor naczelny
prof. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych,
Akademia Medyczna w Poznaniu

redaktor działu neuropsychologicznego
prof. Alina Borkowska
Zakład Neuropsychologii Klinicznej,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum w Bydgoszczy

sekretarz redakcji
dr med., mgr psychologii Dorota Łojko
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Akademia Medyczna w Poznaniu

WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie

tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Szczambura
tel. +48 61 822 77 81 w. 502
kom. + 48 502 661 041
a.szczambura@termedia.pl


Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.