eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.8
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!  

 
Artykuł oryginalny

Exploring the psychological effects of COVID-19 on patients in Iran: a qualitative study

Ali Dehghani, Somaye Makaremnia, Afrooz Rahmanian
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 3–4
 
DOI : https://doi.org/10.5114/nan.2023.130412
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.