eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
117.39

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.04

Journal Citation Indicator
CiteScore 2021
0.3
 
Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Przesłanie
Neuropsychiatria i Neuropsychologia (Neuropsychiatry and Neuropsychology) jest pismem związanym z integracją psychiatrii, neurologii i psychologii na bazie współczesnej neuroscience i adresowanym do przedstawicieli tych dziedzin oraz wszystkich zainteresowanych taką tematyką.
Problematyka pisma obejmuje m.in. najnowsze osiągnięcia w zakresie neuroobrazowania mózgu, genetyki molekularnej oraz mózgowych procesów poznawczych i emocjonalnych w stanie zdrowia oraz w chorobach psychicznych i neurologicznych, jak również neurobiologiczne mechanizmy leczenia farmakologicznego, interwencji zabiegowych oraz psychoterapii.
Artykuły eksperymentalne i poglądowe są publikowane w języku polskim lub angielskim.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: 1000 egz.

Lista Recenzentów: Lista Recenzentów.pdf

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Adres
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 847 50 87
faks +48 61 848 03 92
neuropsychiatria@ump.edu.pl


redaktor naczelny
prof. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

redaktor działu neuropsychologicznego
prof. Alina Borkowska
Zakład Neuropsychologii Klinicznej,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum w Bydgoszczy

sekretarz redakcji
dr med., mgr psychologii Dorota Łojko
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska
Timothy Alexander
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Szczambura
tel. +48 61 822 77 81 w. 502
kom. + 48 502 661 041
a.szczambura@termedia.pl


Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.