eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
108.40

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0.14
 
Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Przesłanie
Neuropsychiatria i Neuropsychologia (Neuropsychiatry and Neuropsychology) jest pismem związanym z integracją psychiatrii, neurologii i psychologii na bazie współczesnej neuroscience i adresowanym do przedstawicieli tych dziedzin oraz wszystkich zainteresowanych taką tematyką.
Problematyka pisma obejmuje m.in. najnowsze osiągnięcia w zakresie neuroobrazowania mózgu, genetyki molekularnej oraz mózgowych procesów poznawczych i emocjonalnych w stanie zdrowia oraz w chorobach psychicznych i neurologicznych, jak również neurobiologiczne mechanizmy leczenia farmakologicznego, interwencji zabiegowych oraz psychoterapii.
Artykuły eksperymentalne i poglądowe są publikowane w języku polskim lub angielskim.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: 1000 egz.

Lista Recenzentów: Lista Recenzentów.pdf

Copyright: © 2017 Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
REDAKCJA

Adres
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 847 50 87
faks +48 61 848 03 92
neuropsychiatria@ump.edu.pl


redaktor naczelny
prof. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

redaktor działu neuropsychologicznego
prof. Alina Borkowska
Zakład Neuropsychologii Klinicznej,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum w Bydgoszczy

sekretarz redakcji
dr med., mgr psychologii Dorota Łojko
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

redaktorzy językowi
Małgorzata Kowalska
Timothy Alexander

rada naukowa
prof. Maria Barcikowska (Warszawa)
prof. Robert Belmaker (Beer-Sheva, Izrael)
prof. Alina Borkowska (Bydgoszcz)
prof. Anna Członkowska (Warszawa)
prof. Dominika Dudek (Kraków)
prof. Piotr Gałecki (Łódź)
prof. Anna Grabowska (Warszawa)
prof. Marek Harat (Bydgoszcz)
prof. Joanna Hauser (Poznań)
dr hab. Jan Jaracz (Poznań)
prof. Marek Jarema (Warszawa)
prof. Leszek Kaczmarek (Warszawa)
prof. Flavio Kapczinski (Porto Alegre, Brazylia)
prof. Małgorzata Kossut (Warszawa)
prof. Wojciech Kozubski (Poznań)
prof. Jerzy Landowski (Gdańsk)
prof. Barbara Lipska (Bethesda, USA)
prof. John Mann (Nowy Jork, USA)
prof. Włodzimierz Oniszczenko (Warszawa)
prof. Andrzej Rajewski (Poznań)
dr hab. Filip Rybakowski (Warszawa)
prof. Tonmoy Sharma (Newark, Delaware, USA)
prof. Jair Soares (Houston, Teksas, USA)
prof. Stephen Strakowski (Cincinnati, USA)
dr hab. Aleksandra Suwalska (Poznań)
prof. Ewa Szepietowska (Lublin)
dr hab. Monika Talarowska (Łódź)
prof. Peter Whybrow (Los Angeles, USA)
WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl


Dział Marketingu i Reklamy
Agnieszka Szczambura
tel. +48 61 822 77 81 w. 502
kom. + 48 502 661 041
a.szczambura@termedia.pl


Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Marlena Chraplewska
tel./faks: +48 61 656 22 00
prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe