eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2006
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Oddziaływania międzypółkulowe w procesach neuroplastycznych

Anita Cybulska-Kłosowicz
,
Małgorzata Kossut

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2006; 1, 1: 15–23
Data publikacji online: 2006/11/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Spoidła międzypółkulowe łączą ze sobą wybrane obszary kory mózgowej. Obfitość włókien spoidłowych jest większa w obszarach asocjacyjnych kory niż w obrębie korowych pól czuciowych. Spoidło wielkie zbudowane jest z aksonów neuronów piramidowych, a neuroprzekaźnikiem jest w nim kwas glutaminowy. Jednakże oddziaływania międzypółkulowe mogą być i pobudzeniowe, i hamujące. Spoidło umożliwia międzypółkulowy transfer informacji i wyuczonych asocjacji, ukierunkowanie uwagi, wspomaga koordynację ruchów obustronnych i spójną percepcję powierzchni ciała. Zmiany plastyczne w korze mózgowej są pod silnym wpływem drugiej półkuli. Wyniki prowadzonych na ten temat badań nie są spójne. Uszkodzenia mózgu (np. przez udary) zakłócają równowagę oddziaływań międzypółkulowych i często powodują zwiększoną aktywację obszarów kory drugiej półkuli homotopowych do uszkodzenia, co może sprzyjać wytwarzaniu w tych okolicach kompensacyjnych zmian plastycznych. Są jednak badania na zwierzętach, które przeczą tym sugestiom i pokazują, że zmniejszona jest plastyczność w półkuli przeciwległej do lezji. Ten problem, niewątpliwie ważny dla neurorehabilitacji, wymaga dokładniejszych badań.

Interhemispheric commissures link together selected regions of cerebral cortex in both brain hemispheres. Commissural fibres are more numerous in associative areas of the cortex than in sensory cortical fields. Corpus callosum consists of axons of pyramidal neurons situated in cortical layers II/III and V, which use glutamate as a neurotransmitter. Despite this, interhemispheric interactions can be both excitatory and inhibitory. Callosum enables interhemispheric transfer of information and learned associations, directing of attention, bilateral movement coordination and unitary perception of body surface. Activity of one hemisphere can influence plasticity of the other. However, published data provide very divergent experimental results. Damage in one hemisphere (for example due to stroke) impairs interhemispheric balance and often results in enhanced activation of areas of the intact hemisphere homotopic to the site of lesion, which can facilitate compensatory plastic changes. On the other hand, animal experiments show that plasticity in the contralesional hemisphere is decreased. This question is important especially for neurorehabilitation and requires further investigation.
słowa kluczowe:

spoidło wielkie, transfer międzypółkulowy, kompensacja poudarowa, uczenie się

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe