eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ból jako przyczyna pobudzenia u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych

Tomasz Nowak
1
,
Agnieszka Neumann-Podczaska
2
,
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
1

1.
Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2.
Katedra Geriatrii i Gerontologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2018; 13, 4: 128–134
Data publikacji online: 2019/03/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Analiza występowania bólu i zaburzeń zachowania u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych ze względu na stosowane leczenie.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 92 starszych mieszkańców domów pomocy społecznej (74 kobiety) w wieku 83,8 ±8,7 roku z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami funkcji poznawczych [Abbreviated Mental Test Score (AMTS): < 7 pkt]. W badaniu wykorzystano również skalę oceny zaburzeń zachowania (Cohen-Mansfield Agitation Inventory – CMAI) oraz skalę oceny występowania bólu (Abbey Pain Scale – APS). Badanych podzielono na dwie grupy wg skali APS: grupę I – osoby bez bólu i grupę II – osoby z bólem. W ocenie farmakoterapii uwzględniono leki psychotropowe, leki przeciwbólowe przeanalizowano pod kątem ich dawek.

Wyniki
Średni wynik badanych wg AMTS to 1,1 ±1,9 pkt, CMAI – 40,7 ±15,2 pkt, a APS – 4,1 ±4,2 pkt. Aż 65 osób (70,7%) stosowało leki psychotropowe, z czego 34 (52,3%) – neuroleptyki II generacji, 19 (29,2%) – neuroleptyki I generacji, 19 (29,2%) – benzodiazepiny, a 13 (20,0%) – hydroksyzynę. Dwudziestu czterech badanych (36,9% przyjmujących leki psychotropowe) stosowało jednocześnie leki psychotropowe z różnych grup. Osoby z grupy II uzyskały wyższe wyniki w CMAI (p = 0,0001), ale częstość stosowania leków psychotropowych nie różniła się pomiędzy grupami. Częstość zażywania leków przeciwbólowych również była porównywalna, ale u osób z grupy II częściej stosowano minimalne dawki (p < 0,05).

Wnioski
Badania wskazują, że zaburzenia zachowania u chorych z otępieniem mogą być wywołane bólem. Ma to ważne implikacje dla farmakoterapii, daje bowiem nadzieję, że efektywna kontrola bólu jako czynnika predysponującego do wystąpienia pobudzenia pozwoli ograniczyć stosowanie leków psychotropowych.Aim of the study
To analyse the pain and the behavioural symptoms in elderly individuals with cognitive impairment in the context of applied treatment.

Material and methods
The analysis involves 92 nursing home residents (age: 83.8 ±8.7 years, 74 women) with cognitive impairment (Abbreviated Mental Test Score – AMTS < 7 pts), in whom behavioural symptoms were assessed (Cohen-Mansfield Agitation Inventory – CMAI). Then, based on the presence of pain (Abbey Pain Scale – APS), all subjects were divided into two groups: group I – individuals without pain, group II – with pain. The evaluation of psychotropic drugs and the doses of analgesics was also performed.

Results
The mean CMAI in studied subjects was 40.7 ±15.2 pts and APS was 4.1 ±4.2 pts. As many as 65 people (70.7%) took psychotropic drugs, 34 of which (52.3% of those taking psychotropic drugs) were second generation neuroleptics, and 19 (29.2%) were first generation neuroleptics. Twenty-four subjects (36.9%) simultaneously used more than one group of psychotropic drugs. The individuals of group II had higher CMAI scores (p = 0.0001), but the frequency of taking psychotropic drugs did not differ between groups. The frequency of use of analgesics was also comparable, but in subjects of group II the minimum doses of analgesics were more frequently used (p < 0.05).

Conclusions
Our study indicates that behavioural symptoms in subjects with severe cognitive impairment may be induced by pain. This has important implications for pharmacotherapy because one can speculate that effective pain control may reduce the usage of psychotropic drugs.

słowa kluczowe:

zaburzenia funkcji poznawczych, ból, pobudzenie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe