eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Choroby tarczycy – wróg czy przyjaciel cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży?

Natalia Ogarek
1
,
Anna Mrówka
1
,
Przemysława Jarosz-Chobot
1

1.
Department of Pediatrics and Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (2): 117–122
Data publikacji online: 2021/01/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Autoimmunologiczne choroby tarczycy są jedną z najczęstszych jednostek chorobowych towarzyszących cukrzycy typu 1 i mogą wpływać na jej przebieg. Dla limfocytarnego zapalenia tarczycy typu Hashimoto częstość ta wynosi 14–28%, natomiast dla nadczynności tarczycy typu Gravesa-Basedowa 0,5–7%. Cel pracy: Przedstawienie przebiegu cukrzycy typu 1 w populacji pediatrycznej ze współistniejącymi autoimmunologicznymi chorobami tarczycy: limfocytarnym zapaleniem tarczycy typu Hashimoto oraz chorobą Gravesa-Basedowa.

Materiał i metody
Bazę danych stanowiły artykuły naukowe z PubMed z lat 1990–2020.

Wyniki
U dzieci i młodzieży ze współistniejącą autoimmunizacją tarczycy obserwuje się zwykle niedostateczną kontrolę glikemii. Opisywany średni wzrost stężenia hemoglobiny glikowanej, w zależności od publikacji waha się od 7,9 do 9,2%. U dzieci z subkliniczną niedoczynnością tarczycy obserwowano zwiększoną liczbę epizodów hipoglikemii – 5 vs 2 epizody na rok wśród dzieci z eutyreozą. Natomiast w nadczynności tarczycy liczba epizodów hipoglikemii wynosiła 34,4 vs 17,2 epizodów na 100 pacjentów z eutyreozą. W nadczynności tarczycy obserwuje się również zwiększoną częstość występowania epizodów cukrzycowej kwasicy ketonowej – 18,1 vs 7,7 na 100 pacjentów z eutyreozą na rok. Wyższe jest także ryzyko rozwinięcia odległych powikłań w postaci chorób sercowo-naczyniowych. Niemniej jednak w dostępnej literaturze istnieją rozbieżne doniesienia na ten temat.

Wnioski
Autoimmunologiczne choroby tarczycy często zaburzają jej przebieg i terapię. Zwrócenie szczególnej uwagi na odmienność przebiegu cukrzycy przy współwystępowaniu schorzeń tarczycy jest ważnym i podstawowym elementem opieki diabetologicznej.Introduction
Autoimmune thyroid diseases (AIT) are one of the most common disorders associated with type 1 diabetes (T1D) and they are capable of influencing its course. For Hashimoto’s lymphocytic thyroiditis, the incidence is 14–28%, while for Graves-Basedow hyperthyroidism it is 0.5–7%. Aim of the study: Assessment of type 1 diabetes in the pediatric population with coexisting autoimmune thyroid diseases: Hashimoto’s lymphocytic thyroiditis and Graves-Basedow’s disease.

Material and methods
Analyzing publications from the PubMed scientific database from 1990 to May 2020.

Results
Among pediatric patients with T1D and coexisting thyroid autoimmunity insufficient glycemic control is usually observed. Reported average increase in glycated hemoglobin concentration ranges from 7.9 to 9.2%. In children with T1D and subclinical hypothyroidism, an increased number of episodes of hypoglycemia was noted – 5 vs. 2 episodes per year among children with euthyroidism. In hyperthyroidism patients the number of episodes of hypoglycemia was 34.4 vs. 17.2 per 100 incidents in euthyroidism patients. An increased occurrence of diabetic ketoacidosis events may also be observed – 18.1 vs. 7.7 per 100 patients with euthyroidism per year. The risk of developing chronic complications in the form of cardiovascular diseases is also higher. However, basing on the available literature, this subject is still debatable.

Conclusions
Autoimmune thyroid diseases often accompany and interfere with type 1 diabetes in children and adolescents. Paying special attention to the different course of diabetes in the presence of thyroid disorders is an important and essential element of diabetes care.

słowa kluczowe:

dzieci i młodzież, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca typu 1, autoimmunologiczna choroba tarczycy

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe