eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ciekawy przypadek przedwczesnego dojrzewania płciowego spowodowanego guzem jajnika u niemowlęcia

Devi Dayal
1
,
Keerthivasan Seetharaman
1
,
Prema Menon
2
,
Anshita Aggarwal
3
,
Gargi Das
1
,
Radhika Srinivasan
4

1.
Endocrinology and Diabetes Unit, Department of Paediatrics, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
2.
Department of Paediatric Surgery, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
3.
Department of Endocrinology, Department of Paediatrics, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
4.
Department of Cytology and Gynaecological Pathology, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (2): 90-94
Data publikacji online: 2019/06/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono rzadki przypadek przedwczesnego dojrzewania płciowego (PP) spowodowanego prawdopodobnie autonomiczną torbielą jajnika u 15-miesięcznej dziewczynki, u której stwierdzono przyspieszony wzrost, rozwój sutków i owłosienia łonowego oraz krwawienie z pochwy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Obraz kliniczny sugerował centralne przedwczesne dojrzewanie płciowe (CPP). Jednak szybki postęp zmian okresu dojrzewania i wystąpienie pierwszej miesiączki w drugim stadium rozwoju według skali Tannera wskazywały na obwodowe przedwczesne dojrzewanie płciowe (PPP). Ze względu na niepewność diagnozy klinicznej przeprowadzono badania zarówno pod kątem CPP, jak i PPP. Stężenia podstawowe i szczytowe stymulowanej lutropiny (LH) wynosiły odpowiednio < 0,3 IU/l i < 2 IU/l, wskazując PPP. Aczkolwiek szczytowy stosunek LH do FSH > 1 był zgodny z CPP. Obrazowanie jamy brzusznej wykazało guza jajnika, który został wycięty laparoskopowo, ale nie można było ustalić prawdziwej natury guza, ponieważ pobrany wycinek wykazał jedynie krwawienie i cechy skrętu jajnika w badaniu histopatologicznym. Regresja rozwoju pokwitania nastąpiła w ciągu 3 miesięcy po operacji.

We present a rare occurrence of precocious puberty (PP) probably due to an autonomous ovarian cyst in a 15-month-old girl who presented to us with growth spurt, breast and pubic hair development, and vaginal bleeding over the last few months. The clinical presentation was suggestive of central precocious puberty (CPP). However, the rapid progression of pubertal changes and occurrence of menarche at breast Tanner stage 2 indicated peripheral precocious puberty (PPP). Due to uncertainty of clinical diagnosis, investigations were conducted for CPP as well as PPP. The basal and peak stimulated LH concentrations were < 0.3 IU/l and < 2 IU/l, respectively, indicating PPP. However, the peak LH : FSH ratio was > 1, which is consistent with CPP. Abdominal imaging revealed an ovarian mass, which was laparoscopically excised, but the true nature of the mass could not be ascertained because the excised specimen showed only haemorrhage and features of ovarian torsion on histopathological examination. Regression of pubertal development occurred over a three-month period postoperatively.
słowa kluczowe:

przedwczesne dojrzewanie płciowe, rzekome przedwczesne dojrzewanie płciowe, przedwczesne dojrzewanie centralne, autonomiczna torbiel jajnika

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe