eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Cukrzyca typu 1 u nastolatki w obliczu problemów socjalnych i zaburzeń psychicznych

Agnieszka Grobelczyk
1
,
Ewa Rusak
1
,
Sebastian Seget
2
,
Agata Chobot
3

1.
Pediatrics’ Students Scientific Association, School of Medicine, University of Opole, Poland
2.
Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Poland
3.
Department of Pediatrics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (3): 219–221
Data publikacji online: 2021/08/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W cukrzycy typu 1 przerwanie leczenia (insulinoterapii) prowadzi do cukrzycowej kwasicy ketonowej (DKA), będącej stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Celem przedstawionego opisu przypadku jest zwrócenie uwagi na sytuację pacjentów z cukrzycą typu 1 i istotnymi problemami socjalnymi/psychicznymi, którzy ze względu na brak odpowiednich uregulowań prawnych „wypadają z systemu”, który mógłby zapewnić im odpowiednią opiekę warunkującą prawidłowe leczenie. Zaburzenia psychiczne i/lub problemy socjalne utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie samokontroli i leczenia. Pacjenci tacy stanowią istotne wyzwanie dla zespołu diabetologicznego i wymagają zindywidualizowanego postępowania ze strony systemu opieki społecznej. Niezbędne jest też skoncentrowane na bezpieczeństwie pacjenta wsparcie ze strony konsultujących lekarzy innych specjalności. Przypadek naszej pacjentki podkreśla potrzebę opracowania odpowiednich uregulowań prawnych i administracyjnych, które pozwoliłyby na szybkie, bezpieczne i adekwatne zaopiekowanie się takim pacjentem.

Discontinuation of type 1 diabetes (T1DM) treatment (interruption of insulin therapy) rapidly leads to diabetic ketoacidosis (DKA) which is a life-threatening condition. Our case report is intended to draw attention to persons with T1DM and significant social/psychological problems. They typically, due to the lack of legal regulations, “fall out of the system”, which should provide in such cases additional assistance in care conditioning proper treatment. Psychological an psychiatric disorders and/or social problems may interfere with self-control and diabetes treatment, making it difficult or even impossible. These patients represent a significant challenge for the diabetes team and require individualized management from the social care system. Patient safety-focused support from consulting physicians of other specialties is also essential. The case of our patient highlights the need for relevant legal and administrative regulations that would allow for quick, safe and adequate care.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1 u dzieci, zaburzenia psychiatryczne, zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymifacebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe