eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
40
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2023
0.8
 
Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD)

Przesłanie
Neuropsychiatria i Neuropsychologia (Neuropsychiatry and Neuropsychology) jest pismem związanym z integracją psychiatrii, neurologii i psychologii na bazie współczesnej neuroscience i adresowanym do przedstawicieli tych dziedzin oraz wszystkich zainteresowanych taką tematyką.
Problematyka pisma obejmuje m.in. najnowsze osiągnięcia w zakresie neuroobrazowania mózgu, genetyki molekularnej oraz mózgowych procesów poznawczych i emocjonalnych w stanie zdrowia oraz w chorobach psychicznych i neurologicznych, jak również neurobiologiczne mechanizmy leczenia farmakologicznego, interwencji zabiegowych oraz psychoterapii.
Artykuły eksperymentalne i poglądowe są publikowane w języku polskim lub angielskim.

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

Nakład: 1000 egz.

Lista Recenzentów: Lista Recenzentów.pdf

Copyright: © Termedia Sp. z o. o. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.

REDAKCJA

Adres
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 847 50 87
faks +48 61 848 03 92
neuropsychiatria@ump.edu.pl


redaktor naczelny
prof. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

redaktor działu neuropsychologicznego
prof. Alina Borkowska
Zakład Neuropsychologii Klinicznej,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum w Bydgoszczy

sekretarz redakcji
dr med., mgr psychologii Dorota Łojko
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

redaktorzy językowi
Ewa Krawczyk
Richard Ashcroft

WYDAWCA

Adres
TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty
Ewa Winkowska
phone/fax: +48 61 656 22 00
e-mail: prenumerata@termedia.pl
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.