eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 

Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest indeksowana w:Index Copernicus
Polish Medical Library (GBL)
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
Most wiedzy
ResearchGate
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.