eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Warunki prenumeraty
rok 2021


prenumetata krajowa:

dla odbiorców indywidualnych: 125,00 PLN
dla instytucji: 140,00 PLN


prenumerata zagraniczna:

dla odbiorców indywidualnych: 150,00 EURO
dla instytucji: 170,00 EUROZakup prenumeraty


Prenumeratę można zakupić na stronie internetowej lub składając pisemne zamówienie (drogą mailową, faksem lub listownie).
Składając pisemne zamówienie, mogą Państwo skorzystać z tego formularza zamówienia:

Uwaga! W wypadku pisemnego zamówienia płatności za prenumeratę należy dokonywać po złożeniu zamówienia - podając w treści przelewu numer faktury.

IPiN „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

nr konta: 07 1140 1010 0000 5280 8400 1017


Informacja o prenumeracie

Sekcja Wydawnictw Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Phone: +48 22 45 82 704
email: wydawnictwo@ipin.edu.plPrenumeratorzy otrzymują pocztą eglemplarze wydań papierowych oraz uzyskują dostęp do elektronicznej wersji czasopisma.
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.