eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Lista Recenzentów


Leszek Bidzan
Medical University of Gdańsk, Department of Psychiatry, Division of Developmental Psychiatry, Psychotic and Geriatric Disorders, Gdańsk, Poland

Adrian Chrobak
Jagiellonian University Medical College, Department of Psychiatry, Kraków, Poland

Dominika Dudek
Jagiellonian University, Medical College, Department of Adult Psychiatry, Kraków, Poland

Piotr Gałecki
Medical University of Lodz, Department of Adult Psychiatry, Łódź, Poland

Jan Jaracz
Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry, Poznań, Poland

Marek Jarema
Institute of Psychiatry and Neurology, 3rd Department of Psychiatry, Warszawa, Poland

Hanna Karakuła-Juchnowicz
Medical University of Lublin, 1st Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Lublin, Poland

Andrzej Kiejna
Wroclaw Medical University, Department and Clinic of Psychiatry, Wrocław, Poland

Marek Krzystanek
Medical University of Silesia, Department of Psychiatric Rehabilitation, Katowice, Poland

Jolanta Kucharska-Mazur
Pomeranian Medical University, Department of Psychiatry, Szczecin, Poland

Krzysztof Kucia
Medical University of Silesia, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Katowice, Poland

Jerzy Landowski
Medical University of Gdansk, Department of Psychiatry, Gdańsk, Poland

Jacek Losy
Poznan University of Medical Sciences, Department of Neurology, Poznań, Poland

Dorota Łojko
Poznan University of Medical Sciences, Department of Mental Health, Chair of Psychiatry, Poznań, Poland

Piotr Maciejak
Institute of Psychiatry and Neurology, Department of Neurochemistry, Warsaw, Poland

Jolanta Masiak
Medical University of Lublin, Psychiatry Department, Lublin, Poland

Tadeusz Parnowski
Institute of Psychiatry and Neurology, 2nd Department of Psychiatry, Warsaw, Poland

Beata Pucher
Poznan University of Medical Sciences, Pediatric Otolaryngology Department, Poznań, Poland

Jerzy Samochowiec
Pomeranian Medical University, Department of Psychiatry, Szczecin, Poland

Halina Sienkiewicz-Jarosz
Institute of Psychiatry and Neurology, 1st Department of Neurology, Warsaw, Poland

Marcin Siwek
Medical College, Jagiellonian University, Department of Affective Disorders, Kraków, Poland

Marta Stelmach-Mardas
Poznan University of Medical Sciences, Department of Obesity Treatment, Metabolic Disorders and Clinical Dietetics, Poznań, Poland

Aleksandra Suwalska
Poznan University of Medical Sciences, Department of Adult Psychiatry, Poznań, Poland

Tomasz Szafrański
Specialist Medical Practice, Warsaw, Poland

Łukasz Święcicki
Institute of Psychiatry and Neurology, 2nd Department of Psychiatry, Warsaw, Poland

Agata Szulc
Medical University of Warsaw, Department of Psychiatry, Warsaw, Poland

Beata Tarnacka
Medical University of Warsaw, Department of Rehabilitation, Warsaw, Poland

Napoleon Waszkiewicz
Medical University of Bialystok, Department of Psychiatry, Białystok, Poland

Adam Wichniak
Institute of Psychiatry and Neurology, 3rd Department of Psychiatry, Warsaw, Poland

Jarosław Woroń
Jagiellonian University Medical College in Krakow, Department of Clinical Pharmacology, Kraków, Poland

LIsta Recenzentów_2020_en.pdf

Wszystkie nadesłane prace podlegają:

wstępnej ocenie redakcji - redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów niezgodnych z profilem czasopisma lub o niskim poziomie merytorycznym anonimowej ocenie niezależnych recenzentów, spoza jednostki, z której pochodzą autorzy (3 recenzentów w wypadku prac oryginalnych, 2 - w wypadku pozostałych prac) autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi recenzenci oceniają prace pod kątem jej:

(1) poprawności merytorycznej, formalnej i językowej,

(2) oryginalności i wartości naukowej, (3) praktycznej przydatności klinicznej lub dydaktycznej recenzja zawiera jednoznaczny wniosek kwalifikujący pracę do: (1) przyjęcia, (2) przyjęcia po wprowadzeniu zmian redakcyjnych,

(3) ponownej recenzji po wprowadzeniu zmian merytorycznych,

(4) odrzucenia w przypadku odmiennych lub sprzecznych wniosków poszczególnych recenzji, decyzję co do dalszego postępowania podejmuje redakcja uwagi i wnioski recenzentów są przekazywane autorom, którzy proszeni są o odniesienie się do uwag krytycznych ocenie poprawności analizy statystycznej - w przypadku prac oryginalnych wykorzystujących zaawansowane metody analizy statystycznej Autor nadsyłający pracę jest informowany o wszystkich etapach oceny i decyzjach redakcji.
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.