eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
98.95

(100)
 

Od 2022 roku półrocznik wydawany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Sekcją Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology / Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest półrocznikiem publikującym prace naukowe i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma jest farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych oraz neurologicznych, farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych, neuropsycho-farmakologia dzieci i młodzieży oraz wieku podeszłego, mechanizm działania leków psychotropowych, wpływ leczenia farmakologicznego na czynność bioelektryczną mózgu (farmako-EEG), na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne, metody psychometrycznej oceny działania leków, badania skuteczności i objawów niepożądanych działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych, aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia, neuroobrazowanie stosowania leków, problemy etyczne związane ze stosowaniem leków oraz standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii.
Czasopismo przyjmuje do druku prace oryginalne, prace poglądowe, krótkie doniesienia, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy do redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych oraz omówienia książek.

Czasopismo wydawane jest od 1984 roku, początkowo jako kwartalnik "Leki Psychotropowe". Redaktorami naczelnymi byli: dr Leszek Welbel (1984-1991) i prof. Małgorzata Rzewuska (1991-1995). W 1995 roku pismo zmieniło nazwę na "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii". Redaktorem naczelnym w latach 1995-2005 była prof. Małgorzata Rzewuska, a od 2006 - prof. Janusz Rybakowski.
Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
+48 61 84 91 531
janusz.rybakowski@gmail.com


Zastępca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Jan Jaracz

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
+48 61 8 491 549
jjjaracz@gmail.com


Sekretarz Redakcji

Małgorzata Choszcz

Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
wydawn2@ipin.edu.pl


Redakcja

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Wydawca I

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sekcja Wydawnictw
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

+48 22 45 82 704
+48 22 45 82 659

wydawnictwo@ipin.edu.pl


Wydawca II

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl
eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.