eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
1/2015
vol. 9
 
 

 

THE PROBLEM OF USAGE OF DRUGS WITHOUT PRESCRIPTIONS BY THE YOUTH

Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Agata Zygmunt, Malwina Respondek, Karina Wengel
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57098

DIZZINESS — PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT

Marek Tomaszewski, Katarzyna Banakiewicz, Krzysztof Jajko, Roman Szypowski, Paweł Zieliński, Grzegorz Zalewski, Grażyna Olchowik
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57099

THE AIRWAY OBSTRUCTION — IMPORTANT ABRUPT CONDITION FOR PEDIATRICS

Marek Tomaszewski, Katarzyna Banakiewicz, Krzysztof Jajko, Roman Szypowski, Paweł Zieliński, Grzegorz Zalewski, Stanisława Spisacka, Grażyna Olchowik
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57100

SELECTED ELEMENTS OF THE ASSESSMENT OF EATING HABITS ON THE EXAMPLE OF 2ND and 3RD CLASSES OF HIGH SCHOOL

Dominik Olejniczak, Karolina Pietrzak, Urszula Religioni, Beata Gawrońska
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57101

THE ROLE OF PHYSICAL THERAPY IN CANCER TREATMENT

Mirosława Sidor, Krzysztof Jeziorski
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57102

FOOD QUALITY CONTROL BY HYPI-IENATED SEPARATION TECHNIQUES

Justyna Walczak, Pawel Pomastowski, Bogusław Buszewski
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57103
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe