eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
1/2016
vol. 10
 
 

 
Artykuł oryginalny

OCENA WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ SEPSĄ SPOWODOWANĄ SILNYM URAZOWYM USZKODZENIEM MÓZGU NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA W TARNOPOLU

Oleksandr V. Oliynyk, Bohdana O. Pereviznyk, Anna Ślifirczyk, Oleh V. Yemiashev, Nataliya I. Krasiy
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 5–9.
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58201
Artykuł oryginalny

OPTYMALIZACJA SYSTEMU FARMAKOTERAPII W LECZENIU CHORÓB TARCZYCY NA UKRAINIE

Yulia Vadziuk
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 10–13.
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58202
Artykuł oryginalny

ZASTOSOWANIE KAMERY TERMOWIZYJNEJ W DIAGNOSTYCE UDARÓW MÓZGU – DONIESIENIE WSTĘPNE

Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Joanna Iłżecka, Włodzimierz Bulikowski
Health Problems of Civilization 2016; 1(10): 14–19
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58203
Artykuł oryginalny

OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ANTY-EBV JAKO PRZYCZYNA WYNIKÓW FAŁSZYWIE POZYTYWNYCH W DIAGNOSTYCE BORELIOZY Z LYME

Dorota Plewik, Małgorzata Tokarska-Rodak, Justyna Paszkiewicz
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 20–23
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58204
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
Artykuł oryginalny

ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Barbara Bergier, Ján Junger, Pongrác Ács, Ferdinand Salonna
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 24–31
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58205
Artykuł oryginalny

SUBIEKTYWNE PROFILE ZDROWIA WŚRÓD UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ STUDIUM MEDYCZNEGO

Anatolii Tsos, Oleksandr V. Oliynyk, Adam Szepeluk
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 32–38
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58206
RÓŻNE
Artykuł przeglądowy

PRZEGLĄD WYNIKÓW BADAŃ NA TEMAT KARMIENIA PIERSIĄ KOBIET Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW LECZNICZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

Anna Marszałek, Robert Walaszek
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 39–45
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58207
Artykuł przeglądowy

ROLA SZKOLNEJ EDUKACJI SEKSUALNEJ W PROMOCJI ZDROWIA

Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 46–54
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58208
Artykuł oryginalny

INTERAKCJA TRÓJLEKOWEJ KOMBINACJI LAKOZAMIDU, KARBAMAZEPINY I FENOBARBITALU W TEŚCIE MAKSYMALNEGO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO U MYSZY – ANALIZA IZOBOLOGRAFICZNA

Maria W. Kondrat-Wróbel, Jarogniew J. Łuszczki
Health Problems of Civilization 2016; 10(1): 55–61
Data publikacji online: 2016-04-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.58209
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.