eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2018
vol. 12
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Wpływ selenu na zapobieganie nowotworom przewodu pokarmowego i płuc – część II

Katarzyna Sygit, Krzysztof Sieja, Marian Sygit
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 139-143
Data publikacji online: 2018-04-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74587
Artykuł przeglądowy

Etiopatogeneza chorób alergicznych

Alina Kanikowska, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Małgorzata Graczyk, Marcin Kucharski, Marcin Ziętkiewicz
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 144-150
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76447
Artykuł oryginalny

Jakość życia w wieku okołomenopauzalnym w grupie kobiet z otyłością oraz z prawidłową masą ciała

Małgorzata Obara-Gołębiowska
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 151-156
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76515
Artykuł przeglądowy

Urazy u dzieci w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach: wytyczne WHO

Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski, Piotr Fiedor
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 157-162
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76516
Artykuł przeglądowy

Patologia naczyń krwionośnych w chorobach układu krążenia i chorobach nowotworowych

Sharan Ananthaseshan, Piotr Religa
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 163-187
Data publikacji online: 2018-07-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76553
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
Artykuł oryginalny

Zdrowie jako wyznacznik szczęścia a zachowania zdrowotne młodzieży

Magdalena Zadworna-Cieślak
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 188-195
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76519
Artykuł oryginalny

Wiedza w zakresie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia

Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Andrzej Michalski, Dariusz Korzeń
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 196-203
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76520
Artykuł oryginalny

Skuteczność zastosowania hemoperfuzji w leczeniu pacjentów z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Bogdana Pereviznyk, Wiktor Kushnarov
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 204-208
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76521
Artykuł oryginalny

Funkcjonowanie społeczne ludzi starszych zamieszkujących obszary wiejskie

Małgorzata Dziechciaż, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki, Małgorzata Anna Czarny-Działak, iJarogniew J. Łuszczki
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 209-216
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76746
Artykuł przeglądowy

Przegląd badań nad uzależnieniem od alkoholu w modelu myszy selekcjonowanych w kierunku wysokiej i niskiej analgezji postresowej

Piotr Poznański, Anna Leśniak, Joanna Strzemecka, Mariusz Sacharczuk
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 217-222
Data publikacji online: 2018-07-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76747
Artykuł przeglądowy

Znaczenie kannabinoidów w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego

Paula Wróblewska-Łuczka, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew J. Łuszczki
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 223-230
Data publikacji online: 2018-05-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.75688
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.