eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
3/2018
vol. 12
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł przeglądowy

Wpływ selenu na zapobieganie nowotworom przewodu pokarmowego i płuc – część II

Katarzyna Sygit, Krzysztof Sieja, Marian Sygit
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 139-143
Data publikacji online: 2018-04-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74587
Artykuł przeglądowy

Etiopatogeneza chorób alergicznych

Alina Kanikowska, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Małgorzata Graczyk, Marcin Kucharski, Marcin Ziętkiewicz
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 144-150
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76447
Artykuł oryginalny

Jakość życia w wieku okołomenopauzalnym w grupie kobiet z otyłością oraz z prawidłową masą ciała

Małgorzata Obara-Gołębiowska
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 151-156
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76515
Artykuł przeglądowy

Urazy u dzieci w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach: wytyczne WHO

Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski, Piotr Fiedor
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 157-162
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76516
Artykuł przeglądowy

Patologia naczyń krwionośnych w chorobach układu krążenia i chorobach nowotworowych

Sharan Ananthaseshan, Piotr Religa
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 163-187
Data publikacji online: 2018-07-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76553
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

Zdrowie jako wyznacznik szczęścia a zachowania zdrowotne młodzieży

Magdalena Zadworna-Cieślak
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 188-195
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76519
Artykuł oryginalny

Wiedza w zakresie aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych chorych ze zwiększoną masą ciała i chorobami układu krążenia

Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Andrzej Michalski, Dariusz Korzeń
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 196-203
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76520
Artykuł oryginalny

Skuteczność zastosowania hemoperfuzji w leczeniu pacjentów z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Bogdana Pereviznyk, Wiktor Kushnarov
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 204-208
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76521
Artykuł oryginalny

Funkcjonowanie społeczne ludzi starszych zamieszkujących obszary wiejskie

Małgorzata Dziechciaż, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki, Małgorzata Anna Czarny-Działak, iJarogniew J. Łuszczki
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 209-216
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76746
Artykuł przeglądowy

Przegląd badań nad uzależnieniem od alkoholu w modelu myszy selekcjonowanych w kierunku wysokiej i niskiej analgezji postresowej

Piotr Poznański, Anna Leśniak, Joanna Strzemecka, Mariusz Sacharczuk
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 217-222
Data publikacji online: 2018-07-24
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76747
Artykuł przeglądowy

Znaczenie kannabinoidów w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego

Paula Wróblewska-Łuczka, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew J. Łuszczki
Health Prob Civil. 2018; 12(3): 223-230
Data publikacji online: 2018-05-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.75688
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe