eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
4/2014
vol. 8
 
 

 

DYNAMICS OF THE CONDITION OF GENESIAL HEALTH OF WOMEN WORKING ON CHEMICAL PRODUCTION

Ekatsiaryna Esis, Igor Naumov, Evgeniy Tishchenko, Liudmila But-Gusaim, Aliaksandr Aleksandrovich
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2014.57087

THE FUNCTIONAL LATERALIZATION AND COMPUTER DYNAMIC POSTUROGRAPHY

Marek Tomaszewski, Grażyna Olchowik, Piotr Olejarz, Monika Tomaszewska
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2014.57089

THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY ABOUT CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION

Ewa Krzyżanowska, Katarzyna Nowak, Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Agnieszka Wawryniuk, Bartłomiej Drop, Jadwiga Daniluk
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2014.57091

HOLISM IN HEALTH CARE IN UNCONSCIOUS PATIENTS

Ľudmila Miženková, Beáta Kollárová, Danka Boguská
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2014.57094
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe