eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2015
vol. 9
 
 

 

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH TYPE Z DIABETES IN RELATION TO METHOD OF TREATMENT

Marta Dudzińska, Jerzy S. Tarach, Agnieszka Zwolak, Joanna Malicka, Mariusz Kowalczyk, Jadwiga Daniluk
Data publikacji online: 2016-02-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57698

HEALTH BEHAVIOURS OF PATIENTS WITH CIRRHOSIS

Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Joanna Seweryn, Ewa Krzyżanowska, Elżbieta Nowicka, Jadwiga Daniluk
Data publikacji online: 2016-02-03
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57699
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.