eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2010
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ból nowotworowy o wielorakim umiejscowieniu – opis przypadku

Tomasz Dzierżanowski

Medycyna Paliatywna 2010; 2: 107–111
Omówiono przypadek dotyczący pacjenta z chłoniakiem, u którego występował jednocześnie ból trzewny oraz neuropatyczny w trzech różnych lokalizacjach. Poruszono problem częstego pomijania w diagnostyce bólu nowotworowego jednoczesnego występowania bólu o różnej etiologii i lokalizacji. Omówiono strategię leczenia bólu neuropatycznego połączeniem leku opioidowego, pregabaliny i trójcyklicznego leku przeciwdepresyjnego. Zwrócono uwagę na znaczenie oksykodonu jako przykładu leku opioidowego o wysokiej skuteczności zarówno w bólu trzewnym, jak i neuropatycznym.

In this case of a patient with lymphoma, concomitant visceral and neuropathic pain in three different locations were diagnosed. There has been raised the frequent problem of undiagnosed occurrence of pain of different etiology and location simultaneously. There has been discussed the strategy of polytherapy of neuropathic pain using opioid, pregabalin and tricyclic antidepressant. The attention has been paid oxycodone as the example of the opioid of very high efficacy both in visceral, as well as in neuropathic pain.
słowa kluczowe:

ból nowotworowy, ból o wielorakiej lokalizacji, ból neuropatyczny, oksykodon, pregabalina

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe