en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank

 
MEiN
100
INDEX COPERNICUS
120.68

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2021
0.3
 


Organ Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoOpen access journal without publication fees
3/2017
vol. 92
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Program Szczepień Ochronnych w 2017 roku - powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom u dzieci

Teresa Jackowska, Ewa Bernatowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 231-237
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł redakcyjny

Inhibitory pompy protonowej a mikrobiom przewodu pokarmowego

Ewa Łoś-Rycharska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 238-241
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Wpływ wczesnych zakażeń na stężenie adiponektyny i leptyny w surowicy noworodków donoszonych

Dominika Wiśniewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymańska, Alicja Nawrat, Bogdan Mazur
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 242-251
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Zmiany stężeń waspiny i leptyny w surowicy u noworodków donoszonych z wrodzonym zapaleniem płuc

Dominika Wiśniewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Magdalena Wąsek-Buko, Anna Szymańska, Małgorzata Stojewska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 252-259
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Paracetamol jako alternatywna metoda leczenia hemodynamicznie istotnego PDA u noworodków urodzonych przedwcześnie - wstępne wyniki badań

Agata Jankowska, Beata Łoniewska, Agnieszka Szpiek, Agnieszka Kordek, Barbara Michalczyk
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 260-265
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Risk factors of periventricular leukomalacia in singleton infants born from 23 rd to 26th weeks of gestation – Retrospective study

Dawid Szpecht, Katarzyna Wiak, Anna Braszak, Emily Surzyn, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 266-270
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza oceny zadowolenia rodziców z ambulatoryjnej opieki pediatrycznej

Amanda Krzywdzińska, Eva M. Bitzer, Dominika Gładysz, Aleksandra Kozłowska, Kamil K. Hozyasz
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 271-280
Data publikacji online: 2018-03-07
Wytyczne/zalecenia

Szczepienia u dzieci z chorobą nowotworową - aktualne polskie zalecenia

Ewelina Gowin, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska, Teresa Jackowska, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Jacek Wysocki
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 281-287
Data publikacji online: 2018-03-07
Wytyczne/zalecenia

Zasady stosowania komór inhalacyjnych u dzieci

Andrzej Emeryk, Zbigniew Doniec, Henryk Mazurek, Katarzyna Krenke, Michał Pirożyński, Tomasz Sosnowski, Emil Florkiewicz
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 288-293
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 - choroba wymagająca wielodyscyplinarnej opieki specjalistycznej

Adriana Ziółkowska, Katarzyna Glińska, Sylwia Szymańska, Sergiusz Jóźwiak
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 294-302
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Idiopathic short stature, current knowledge and perspectives – Review article

Anna Rohde, Monika Obara-Moszynska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 303-308
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Wprowadzanie pokarmów uzupełniających a ryzyko rozwoju alergii

Aneta Krogulska, Dominika Lemańczyk, Magdalena Kuśmierek, Jerzy Brazowski
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 309-315
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Napiętnowanie społeczne w chorobach przewlekłych

Aleksandra Markiewicz, Halina Gryglicka, Kamil K. Hozyasz
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 316-320
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Przetrwały przewód tętniczy i niescalenie mięśnia lewej komory jako kardiologiczne objawy monosomii 1p36

Magdalena Mazurak, Jacek Kusa, Paweł Skiba, Robert Śmigiel
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 321-324
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Różny przebieg kliniczny rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC) w okresie ustalania rozpoznania ostrej białaczki monoblastycznej (AML-M5) u 2 dzieci

Barbara Sikorska-Fic, Edyta Niewiadomska, Bartosz Chyżyński, Michał Matysiak
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 325-329
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Wewnątrzotrzewnowo położona torbiel bronchogenna u dziecka - niezwykle rzadka wada wrodzona - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Michał Jerzy Pasierbek, Wojciech Korlacki, Andrzej Grabowski, Maciej Ilewicz
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 330-334
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Wrodzone zarośnięcie krtani i przełyku u dziewczynki z delecją 22q11.2 - opis przypadku

Paulina Komasinska, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Katarzyna Jończyk-Potoczna, Anna Bręborowicz
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 335-341
Data publikacji online: 2018-03-07

Errata do artykułu: Stała stymulacja serca u dzieci – wskazania, techniki implantacji oraz powikłania [Pediatria Polska 2017; 92(2):178–184]

Aneta Maria Polewczyk, Maciej Polewczyk, Andrzej Kutarski, Anna Polewczyk
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 360
Data publikacji online: 2018-03-07