eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
116.60

GOOGLE H5
6

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2018
0,3
 
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez wydawanie w pełni anglojęzycznych wersji artykułów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie nowoczesnego elektronicznego systemu obsługi manuskryptów – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM poprzez stworzenie bazy danych i pozyskanie zagranicznych recenzentów – zadanie finansowane w ramach umowy 747/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2/2014
vol. 20
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena wybranych parametrów antropometrycznych u dzieci urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą ciążową – doniesienie wstępne

Małgorzata Wilk, Anita Horodnicka-Józwa, Piotr Molęda, Elżbieta Petriczko, Przemysław Ciechanowski, Krzysztof Safranow, Mieczysław Walczak
Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2014;20,2:40-46
Data publikacji online: 2015-07-31
Artykuł oryginalny

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u dzieci z cukrzycą typu 1 w latach 2000–2010 na terenie województwa podlaskiego

Agnieszka Polkowska, Barbara Głowińska--Olszewska, Monika Tobiaszewska, Artur Bossowski
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54
Data publikacji online: 2015-07-31
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie metabolomiki w medycynie – wybrane przykłady dotyczące chorób onkologicznych i metabolicznych

Dominika Zimny, Marta Szatkowska, Joanna Połubok, Julian Maciaszek, Mikołaj Machaj, Ewa Barg
Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2014;20,2:55-62
Data publikacji online: 2015-07-31
Artykuł przeglądowy

Przydatność oznaczania peptydu C w diabetologii

Ewa Otto-Buczkowska
Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2014;20,2:63-68
Data publikacji online: 2015-07-31
Artykuł przeglądowy

Czynniki ryzyka sercowo-metabolicznego w zespole Turnera

Aneta Gawlik, Joanna Gieburowska, Ewa Małecka-Tendera
Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2014;20,2:69-74
Data publikacji online: 2015-07-31
Opis przypadku

Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dziewczynki z zespołem Turnera i cukrzycą typu 1 – opis przypadku

Monika Obara-Moszynska, Magdalena Banaszak, Marek Niedziela
Pediatr Endocrino Diabetes Metab 2014;20,2:75-81
Data publikacji online: 2015-07-31
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe