eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
65.41

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
1/2007
 
 

 

Od redakcji

Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 1

Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów

Maria Wyrzykowska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 3–10

Ocena jakości życia w procesie pielęgnowania chorych operowanych w obrębie klatki piersiowej

Janina Książek, Grażyna Waleńska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 11–15

Analiza deficytu samoopieki u chorych ze stomią w oparciu o teorię pielęgniarstwa Dorothy Orem

Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 16–22

Stan wiedzy chorych z zespołem stopy cukrzycowej

Magdalena Michałek-Kowalczyk, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 28–34

Rola pielęgniarki w specjalistycznej opiece nad chorym z owrzodzeniem żylnym goleni

Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 35–38

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 40-41

Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 1: 42-45
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe