eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
2/2007
vol. 1
 
 

 

Charakterystyka chorych z nieswoistym zapaleniem jelit leczonych operacyjnie

Katarzyna Cierzniakowska, Barbara Szumska, Justyna Cwajda, Zbigniew Banaszkiewicz, Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 2: 47–53

Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym

Anna Wrońska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 2: 54–60

Wywieranie wpływu przez pacjentów i ich rodziny na postawy i zachowania pielęgniarek – fakt czy iluzja?

Wojciech Kapała, Anna Konieczny
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 2: 61–68

Ocena stopnia realizacji standardu w opiece okołooperacyjnej nad chorym z miażdżycą tętnic kończyn dolnych

Katarzyna Golec, Maria T. Szewczyk, Alina Stodolska, Anna Górka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 2: 69–76

Rola pielęgniarki w stosowaniu antyseptyków na ranę przewlekłą

Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 2: 77–80

Wartość kliniczna wskaźnika kostka-ramię

Arkadiusz Migdalski, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2007; 2: 81–86
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.