eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
88.51

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
2/2012
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Badanie fizykalne i postępowanie pielęgniarskie w schorzeniach układu naczyniowego kończyn dolnych

Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień, Paulina Mościcka, Katarzyna Cierzniakowska, Justyna Cwajda-Białasik, Łukasz Woda
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 2: 43-51
Artykuł przeglądowy

Dostęp doszpikowy w stanach zagrożenia życia

Marzena Jędrzejczyk, Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Andrzej Włodyka
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 2: 52-63
Artykuł oryginalny

Ocena wydolności oddechowej chorych kwalifikowanych do operacji na aorcie brzusznej

Arkadiusz Berwecki, Mariusz Janusz, Tomasz Ridan, Małgorzata Berwecka, Anna Spannbauer, Andrzej Cencora
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 2: 64-71
Artykuł oryginalny

Jakość życia pacjentów w podeszłym wieku z nowotworami przewodu pokarmowego hospitalizowanych na oddziale chirurgii ogólnej

Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Monika Korzeniowska, Irena Wrońska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 2: 72-77
Artykuł oryginalny

Rola pielęgniarki w leczeniu trombolitycznym w udarze niedokrwiennym mózgu – opis przypadku

Anna Smelkowska, Joanna Pniewska, Barbara Grabowska-Fudala, Krystyna Jaracz
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 2: 78-82
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.