eISSN: 2720-5371
ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.3
MNiSW
70
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.08

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.6
 
Postępy Psychiatrii i Neurologii/Advances in Psychiatry and Neurology jest oficjalnym czasopismem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2/2020
vol. 29
 
 

 
Wspomnienie

Wspomnienie o dr Danucie Hajdukiewicz (1926–2020)

Inga Markiewicz
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 75-76
Data publikacji online: 2020-07-22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.97365
Artykuł oryginalny

Role of resiliency in the relationship between disability and quality of life of people with multiple sclerosis: mediation analysis

Joanna Dymecka, Rafał Gerymski
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 77-84
Data publikacji online: 2020-05-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.95721
Artykuł oryginalny

Doświadczanie lęku u osoby z diagnozą schizofrenii – opis na podstawie interpretacyjnej analizy fenomenologicznej

Mercedes M. Kuk, Rafał Styła
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 85-98
Data publikacji online: 2020-07-22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.97368
Artykuł oryginalny

Positive effects of trauma among people living with human immunodeficiency virus – the role of rumination and coping strategies

Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 99-107
Data publikacji online: 2020-07-03
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.96699
Artykuł oryginalny

Klasyfikacja binarna materiałów pornograficznych i niepornograficznych za pomocą modelu sAI 0.4 z wykorzystaniem zmodyfikowanej bazy sexACT

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, Edyta Bzikowska, Klaudia Jabłońska, Anita Kłok
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 108-119
Data publikacji online: 2020-07-22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.96975
Artykuł przeglądowy

Czynniki wpływające na wynik badania elektroneurograficznego

Jan P. Bembenek
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 120-132
Data publikacji online: 2020-07-22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.97331
Artykuł przeglądowy

Rola neurologa podczas pandemii SARS-COV-2

Ewelina Bucior, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Magdalena Konopko
Adv Psychiatry Neurol 2020; 29 (2): 133-140
Data publikacji online: 2020-07-22
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ppn.2020.97370
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.