facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
IMPACT FACTOR
0.7
MNiSW
20
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.14

Journal Citation Indicator
CiteScore 2022
0.8
 
Organ Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rok założenia czasopisma 1906

Join us at Facebook!
1/2011
vol. 98
 
 

 
Artykuł specjalny

Acanthosis nigricans – a common significant disorder usually unassociated with malignancy

Robert A. Schwartz, Edmund J. Janniger
Przegl Dermatol 2011, 98, 1–6
Artykuł oryginalny

Wpływ niskich nierumieniotwórczych dawek promieniowania ultrafioletowego B na ekspresję reduktazy metylenotetrahydrofolianowej w skórze

Aleksandra Lesiak, Karolina Wódz-Naskiewicz, Rafał Pawliczak, Michał Rogowski-Tylman, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt
Przegl Dermatol 2011, 98, 7–12
Artykuł oryginalny

Retrospektywna analiza obrazu klinicznego u chorych z pierwotnymi chłoniakami skóry

Aleksandra Lesiak, Dorota Sobolewska, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt
Przegl Dermatol 2011, 98, 13–18
Artykuł przeglądowy

Aktualne zasady postępowania diagnostycznego w pokrzywce

Magdalena Czarnecka-Operacz
Przegl Dermatol 2011, 98, 19–22


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.