eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
40
INDEX COPERNICUS
139.28

GOOGLE H5
17

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.52

Journal Citation Indicator
CiteScore 2021
6.4
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
Association between gastrointestinal symptoms and disease severity in patients with COVID-19 in Tehran City, Iran

Elena Lak, Seyed Amir Sheikholeslami, Mahmoud Dehghani Ghorbi, Mostafa Shafei, Homayon Yosefi

The impact of the COVID-19 outbreak on emergency surgery: a Greek emergency department experience

Francesk Mulita, Michail Vailas, Levan Tchabashvili, Elias Liolis, Fotios Iliopoulos, Nikolas Drakos, Ioannis Maroulis

Skin and gastrointestinal symptoms in COVID-19

Piotr Ciechanowicz, Konrad Lewandowski, Elżbieta Szymańska, Magdalena Kaniewska, Grażyna Rydzewska, Irena Walecka

Effective treatment of severe acute pancreatitis and COVID-19 pneumonia with tocilizumab

Piotr Zielecki, Magdalena Kaniewska, Mariusz Furmanek, Tomasz Bulski, Grażyna Rydzewska
1/2013
vol. 8
 
 

 
Artykuł specjalny

Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Piotr Eder, Michał Łodyga, Liliana Łykowska-Szuber, Witold Bartnik, Marek Durlik, Maciej Gonciarz, Maria Kłopocka, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas, Piotr Radwan, Grażyna Rydzewska
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 1–20
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34176
Artykuł przeglądowy

Molekularne patomechanizmy choroby Leśniowskiego-Crohna

Paweł Kustosz, Marek Durlik
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 21–26
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34178
Artykuł przeglądowy

Rola biofilmu w patogenezie zakażeń Helicobacter pylori

Aldona Bińkowska, Monika Biernat, Irena Duś, Grażyna Gościniak
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 27–30
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34179
Artykuł przeglądowy

Czy już czas na stworzenie algorytmu operacyjnego leczenia cukrzycy typu 2 jako składowej zespołu metabolicznego?

Naser Dib, Wiesław Tarnawski, Romuald Zabielski, Piotr Pietrzak, Karolina Ferenc, Paweł Jaworski, Adam Kiciak
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 31–37
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34180
Artykuł oryginalny

Znaczenie polimorfizmu C1236T genu ABCB1/MDR1 w ocenie podatności na nieswoiste choroby zapalne jelit w polskiej populacji

Michał Dudarewicz, Małgorzata Barańska, Mariola Rychlik-Sych, Radzisław Trzciński, Adam Dziki, Jadwiga Skrętkowicz
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 38–43
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34181
Artykuł oryginalny

Impact of video information before unsedated upper gastrointestinal endoscopy on patient satisfaction and anxiety: a prospective randomized trial

Mahmut Arabul, Altay Kandemir, Mustafa Celik, Serkan Torun, Yavuz Beyazit, Emrah Alper, Mehmet Camci, Belkis Ünsal
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 44–49
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34182
Artykuł oryginalny

Ocena wpływu czynników technicznych na jakość kolonoskopii w materiale własnym – doniesienie wstępne

Marek Pastuszak, Małgorzata Pastuszak, Krzysztof Groszewski, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 50–56
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34183
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności terapii żywieniowej w indukcji remisji i poprawie stanu odżywienia u dzieci z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna

Jarosław Kierkuś, Sylwia Szymańska, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Edyta Szymańska, Małgorzata Matuszczyk, Józef Ryżko
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 57–61
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34184
Artykuł oryginalny

Czynniki wpływające na występowanie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego podczas prowadzenia żywienia dojelitowego u pacjentów oddziału intensywnej terapii

Aleksandra Różowicz, Marlena Jakubczyk, Krzysztof Kusza, Katarzyna Spychalska, Justyna Rusin, Jacek Szopiński, Przemysław Baranowski, Paweł Jakubczyk, Przemysław Paciorek, Stanisław Dąbrowiecki
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 62–67
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34185
Opis przypadku

Mięsak pleomorficzny trzustki – opis przypadku

Zbigniew Kamocki, Andrzej Roszkowski, Andrzej Kemona, Bogusław Kedra
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 68–70
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34186
Opis przypadku

Autoimmunologiczne zapalenie trzustki jako długotrwała i potencjalnie śmiertelna choroba układowa

Aneta Pasierbek-Kohutek, Krzysztof Gutkowski, Anna Barczyk, Marek Hartleb, Piotr Paleń
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 71–76
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34187
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.