eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
122.04

GOOGLE H5
16

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2018
1,04
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
1/2013
vol. 8
 
 

 
Artykuł specjalny

Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Piotr Eder, Michał Łodyga, Liliana Łykowska-Szuber, Witold Bartnik, Marek Durlik, Maciej Gonciarz, Maria Kłopocka, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas, Piotr Radwan, Grażyna Rydzewska
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 1–20
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34176
Artykuł przeglądowy

Molekularne patomechanizmy choroby Leśniowskiego-Crohna

Paweł Kustosz, Marek Durlik
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 21–26
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34178
Artykuł przeglądowy

Rola biofilmu w patogenezie zakażeń Helicobacter pylori

Aldona Bińkowska, Monika Biernat, Irena Duś, Grażyna Gościniak
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 27–30
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34179
Artykuł przeglądowy

Czy już czas na stworzenie algorytmu operacyjnego leczenia cukrzycy typu 2 jako składowej zespołu metabolicznego?

Naser Dib, Wiesław Tarnawski, Romuald Zabielski, Piotr Pietrzak, Karolina Ferenc, Paweł Jaworski, Adam Kiciak
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 31–37
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34180
Artykuł oryginalny

Znaczenie polimorfizmu C1236T genu ABCB1/MDR1 w ocenie podatności na nieswoiste choroby zapalne jelit w polskiej populacji

Michał Dudarewicz, Małgorzata Barańska, Mariola Rychlik-Sych, Radzisław Trzciński, Adam Dziki, Jadwiga Skrętkowicz
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 38–43
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34181
Artykuł oryginalny

Impact of video information before unsedated upper gastrointestinal endoscopy on patient satisfaction and anxiety: a prospective randomized trial

Mahmut Arabul, Altay Kandemir, Mustafa Celik, Serkan Torun, Yavuz Beyazit, Emrah Alper, Mehmet Camci, Belkis Ünsal
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 44–49
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34182
Artykuł oryginalny

Ocena wpływu czynników technicznych na jakość kolonoskopii w materiale własnym – doniesienie wstępne

Marek Pastuszak, Małgorzata Pastuszak, Krzysztof Groszewski, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 50–56
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34183
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności terapii żywieniowej w indukcji remisji i poprawie stanu odżywienia u dzieci z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna

Jarosław Kierkuś, Sylwia Szymańska, Michał Szczepański, Anna Wiernicka, Edyta Szymańska, Małgorzata Matuszczyk, Józef Ryżko
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 57–61
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34184
Artykuł oryginalny

Czynniki wpływające na występowanie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego podczas prowadzenia żywienia dojelitowego u pacjentów oddziału intensywnej terapii

Aleksandra Różowicz, Marlena Jakubczyk, Krzysztof Kusza, Katarzyna Spychalska, Justyna Rusin, Jacek Szopiński, Przemysław Baranowski, Paweł Jakubczyk, Przemysław Paciorek, Stanisław Dąbrowiecki
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 62–67
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34185
Opis przypadku

Mięsak pleomorficzny trzustki – opis przypadku

Zbigniew Kamocki, Andrzej Roszkowski, Andrzej Kemona, Bogusław Kedra
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 68–70
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34186
Opis przypadku

Autoimmunologiczne zapalenie trzustki jako długotrwała i potencjalnie śmiertelna choroba układowa

Aneta Pasierbek-Kohutek, Krzysztof Gutkowski, Anna Barczyk, Marek Hartleb, Piotr Paleń
Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 71–76
Data publikacji online: 2013-03-25
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2013.34187
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe