eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
40
INDEX COPERNICUS
122.04

GOOGLE H5
16

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
CiteScore 2019
1.9
 


Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Klubu Trzustkowego
 
Artykuł specjalny

Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Michał Łodyga, Piotr Eder, Witold Bartnik, Maciej Gonciarz, Maria Kłopocka, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas, Piotr Radwan, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 317–338
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33040
Artykuł przeglądowy

Nesfatyna 1 – nowy hormon uczestniczący w kontroli przyjmowania pokarmu oraz w mechanizmach uszkodzenia i ochrony błony śluzowej żołądka

Aleksandra Szlachcic, Marcin Surmiak, Jolanta Majka, Tomasz Brzozowski
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 339–350
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33041
Artykuł przeglądowy

Saccharomyces boulardii – aktualne dane naukowe

Hanna Szajewska
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 351–358
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33042
Artykuł przeglądowy

Wpływ magnezu na zdrowie człowieka

Bartłomiej Bancerz, Monika Duś-Żuchowska, Wojciech Cichy, Henryk Matusiewicz
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 359–366
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33043
Artykuł oryginalny

Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce klinicznej lekarzy rodzinnych oraz specjalistów medycyny wewnętrznej

Agnieszka Krawczyńska, Katarzyna Maciejewska, Magdalena Pawlik, Grażyna Rydzewska
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 367–373
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33044
Artykuł oryginalny

Izoenzymy A i B N-acetylo-β-D-heksozoaminidazy w tkance raka jelita grubego

Napoleon Waszkiewicz, Beata Zalewska-Szajda, Sylwia Chojnowska, Alina Kępka, Wioletta Zasadowska, Paweł Kołodziejczyk, Jacek Dadan, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny, Sławomir Dariusz Szajda
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 374–378
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33045
Artykuł oryginalny

Przydatność APRI w ocenie zaawansowanego włóknienia wątroby u dzieci z niedoborem α1-antytrypsyny

Agnieszka Bakuła, Maciej Dądalski, Piotr Socha, Maciej Pronicki
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 379–382
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33046
Artykuł oryginalny

Effect of botulinum toxin in selected chronic anal fissure patients: long-term results

Zülfikar Karabulut, Pașa Doğan, Gökhan Moray
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 383–385
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33048
Artykuł oryginalny

Znaczenie pH-metrii z impedancją w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem pozaprzełykowej manifestacji choroby refluksowej przełyku

Anita Gąsiorowska, Renata Talar-Wojnarowska, Magdalena Łapienis, Jacek Schmidt, Leszek Czupryniak, Ewa Małecka-Panas
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 386–396
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33049
Opis przypadku

Ropnie wątroby jako powikłanie choroby Caroliego

Maciej Krasnodębski, Łukasz Masior, Piotr Hevelke, Mariusz Frączek
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 397–400
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33050
Opis przypadku

Nadciśnienie wrotne z zakrzepicą i transformacją jamistą żyły wrotnej u 17-letniej pacjentki po splenektomii

Aleksandra Nowak-Oczkowska, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 401–407
Data publikacji online: 2013-01-31
 
DOI: https://doi.org/10.5114/pg.2012.33051
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe