eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2019
vol. 35
 
 

 
Artykuł oryginalny

Korelacje kanoniczne między cechami somatycznymi a stabilnością posturalną u dzieci w wieku 10–12 lat

Jacek Wilczyński, Katarzyna B. Bieniek
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 93–99
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86327
Artykuł oryginalny

Subiektywna ocena bólu pooperacyjnego u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych

Monika Łabuzek, Aneta Grochowska, Maria Mika, Karolina Wojtaszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 100–107
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86328
Artykuł oryginalny

Wybrane czynniki ryzyka wystąpienia powikłań dostępów naczyniowych u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii

Anna Michalik, Agnieszka Gniadek
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 108–116
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86329
Artykuł oryginalny

Opieka okołoporodowa w domach narodzin w opinii kobiet. Czy nadszedł czas na wprowadzenie nowych możliwości?

Julia Nawrot, Agnieszka Gniadek, Aneta Suder
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 117–122
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86330
Artykuł oryginalny

Skuteczne rozpoznawanie wysokiego ryzyka okołozabiegowego przez pielęgniarkę przy użyciu skali Helios

Anita Rybicka, Arkadiusz Kazimierczak, Marta Bieniek, Sebastian Kazimierczak, Małgorzata Starczewska, Elżbieta Grochans
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 123–127
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86331
Artykuł oryginalny

Ocena sposobu żywienia u dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym – badanie wstępne

Anna Wrzochal, Aleksandra Gładyś-Jakubczyk, Edyta Suliga
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 128–138
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86332
Artykuł oryginalny

Przesiewowa ocena występowania objawów depresyjnych wśród dorosłej młodzieży szkół średnich oraz ich społeczno-demograficzne i środowiskowe uwarunkowania

Grażyna Wiraszka, Martyna Głuszek-Osuch, Weronika Ptak, Renata B. Stępień
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 139–146
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86333
Artykuł przeglądowy

Unifikacja raportów cytologicznych ułatwia właściwe postępowanie kliniczne

Marcin Żelezik, Anna Michalska, Agnieszka Radowicz-Chil, Piotr Lewitowicz, Anna Nasierowska-Guttmejer
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 147–152
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86334
Artykuł przeglądowy

Zaktualizowany przegląd zmian torbielowatych w trzustce

Pradhyumna Muralidharan, Jeffrey Pradeep Raj, Pavani Nathala
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 153–163
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86335
Artykuł przeglądowy

Tendencje dotyczące raka trzustki w Europie – epidemiologia i czynniki ryzyka

Graeme Hawksworth, Jake Hales, Fransico Martinez, Allen Hynes, Angela Hamilton, Veronica Fernandez
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 164–171
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86336
Artykuł przeglądowy

Nieznane oblicze wargowych gruczołów ślinowych. Biopsja wargowych gruczołów ślinowych jako narzędzie diagnostyczne

Bartłomiej Kamiński, Zbigniew Guzera
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 172–179
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86337
List do Redakcji

Endowaskularne leczenie pękniętego tętniaka tętnicy środkowej mózgu u kobiety w ciąży

Bartłomiej J. Nowak, Edyta Barańska, Maciej Włosek, Jacek Ł. Antecki, Igor Szydłowski, Wojciech Rokita, Edyta Brelak, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 180–183
Data publikacji online: 2019-06-28
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2019.86338
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.