eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
GOOGLE H5
8

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.10

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2018
vol. 34
 
 

 
Artykuł oryginalny

Polimorfizm genu omentyny rs2274907 a ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego – badania wstępne

Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Elżbieta Cieśla, Dorota Rębak, Monika Wawszczak, Wioletta Adamus-Białek, Edyta Naszydłowska, Agnieszka Piechowska, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 267–275
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80941
Artykuł oryginalny

Wpływ stosowania kwasu omega-3 na poziom IL-6 i IL-1β w surowicy po obrażeniach mózgu

Farhad Soltani, Mahbobe Rashidi, Reza Akhondzadeh, Mohsen Savaie, Fereshteh Amiri
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 276–280
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80942
Artykuł oryginalny

Poziom samodzielności osób starszych w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym w środowisku zamieszkania

Bożena Zboina, Barbara Ślusarska, Renata Stępień, Grzegorz Nowicki, Grażyna Wiraszka
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 281–287
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80943
Artykuł oryginalny

Wpływ wybranych czynników na jakość życia pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów w ciągu 1–2 lat od zabiegu

Agnieszka Bejer, Sabina Mastej, Jędrzej Płocki, Mirosław Probachta, Marek Kulczyk, Ireneusz Kotela
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 288–295
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80944
Artykuł oryginalny

Środowiskowe uwarunkowania subiektywnej oceny zdrowia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Jadwiga Krawczyńska, Elżbieta Zawierucha
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 296–303
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80945
Artykuł oryginalny

Strach przed śmiercią w ostrych zespołach wieńcowych – częstość występowania i czynniki sprzyjające

Agnieszka Sławska, Zbigniew Siudak
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 304–308
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80946
Artykuł oryginalny

Orientacja życiowa i zachowania zdrowotne kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Beata Szpak, Małgorzata Mastalerz, Marzena Wrześniewska
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 309–316
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80947
Artykuł oryginalny

Analiza przebiegu pooperacyjnego po resekcjach trzustki – doświadczenie jednego ośrodka

Stanisław Głuszek, Marta Kot, Jarosław Matykiewicz, Łukasz Nawacki, Iwona Wawrzycka, Monika Kozłowska-Geller, Magdalena Kołomańska, Jakub Kuchinka, Paweł Zieliński, Martyna Głuszek-Osuch, Jacek Haduch, Jacek Bicki, Dorota Kozieł
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 317–324
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80948
Artykuł przeglądowy

Skuteczność larwaterapii w leczeniu ran przewlekłych – przegląd aktualnej literatury

Monika Gieroń, Małgorzata Słowik-Rylska, Beata Kręcisz
Medical Studies/Studia Medyczne 2018, 34 (4): 325–331
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80949
Artykuł przeglądowy

Zawał serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych

Marcin Sadowski, Łukasz Rekść, Aleksander Stępień, Jakub Kuchinka, Paweł Zieliński, Marek Grabski, Patrycja Ręba, Edyta Barańska
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 332–336
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80950
Artykuł przeglądowy

W jaki sposób nadekspresja EGFR wpływa na rozwój i leczenie raka odbytnicy?

Monika A. Kozłowska-Geller, Piotr Lewitowicz, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 337–341
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80951
Artykuł przeglądowy

Powikłania wczesne i odległe dostępów naczyniowych do dializ

Anna Szarnecka-Sojda, Jarosław Miszczuk, Anna Polewczyk
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 342–348
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80952
List do Redakcji

Terapia pozaustrojowa pacjentów w ciężkiej hipotermii

Ewelina Nowak, Edward Pietrzyk, Agnieszka Saługa, Izabela Wojarska, Paweł Łytek, Marianna Janion
Medical Studies/Studia Medyczne 2018; 34 (4): 349–352
Data publikacji online: 2018-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2018.80953
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.