eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czy przerwy w leczeniu hormonem wzrostu mogą pozytywnie wpływać na tempo wzrastania?

Andrzej Kędzia
1
,
Katarzyna A. Majewska
1
,
Monika Korcz
1

1.
Department of Clinical Auxology and Pediatric Nursing, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (3): 113–117
Data publikacji online: 2020/08/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Podczas terapii rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu (rhGH) u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu (GHD) obserwuje się znaczne przyspieszenie tempa wzrastania, szczególnie tuż po rozpoczęciu leczenia. Zjawisko to nazywane jest catch-up growth – nadrabianiem zaległości. Po pewnym czasie tempo wzrastania spada do wartości fizjologicznej, obserwowanej u zdrowych dzieci, a leczenie kontynuuje się do czasu zakończenia procesu wzrastania. Ciągłość terapii uniemożliwia ocenę, czy zjawisko catch-up growth występuje tylko na początku leczenia, czy też może być obserwowane po przerwaniu leczenia i jego ponownym rozpoczęciu.

Materiał i metody
Tempo wzrastania oceniano w grupie 35 pacjentów z GHD po powtórnym rozpoczęciu leczenia rhGH, które z przyczyn pozamedycznych zostało na krótko przerwane.

Wyniki
Pacjenci z GHD po ponownym wprowadzeniu leczenia wykazywali przyspieszone tempo wzrastania, a uzyskane wyniki były wyższe niż obserwowane podczas leczenia pierwotnego.

Wnioski
Powtórne rozpoczęcie leczenia rhGH po krótkotrwałym zaprzestaniu terapii prowadzi do ponownego wystąpienia zjawiska catch-up growth u pacjentów z GHD.Introduction
A significant increase in growth velocity is observed during recombinant human growth hormone (rhGH) therapy in patients with growth hormone deficiency (GHD), especially just after the beginning of treatment. This phenomenon is referred to as catch-up growth”. After some time, the growth velocity decreases to the physiological value, i.e. the value that is observed in healthy children. The treatment is continued until the time of the growth process is completed. The continuity of the therapy makes it impossible to assess whether the catch-up phenomenon occurs only at the beginning of the treatment or may be observed after treatment cessation and its re-introduction.

Material and methods
Growth velocity was evaluated in a group of 35 patients with GHD after repeated therapy application, in which, due to non-medical reasons, the rhGH treatment was abandoned for a short time.

Results
Patients with GHD after treatment re-introduction presented the catch-up growth phenomenon and obtained growth velocity results that were significantly higher than those observed during primary treatment.

Conclusions
Re-introduction of rhGH treatment after short-term therapy cessation leads to the re-occurrence of catch- up growth in patients with GHD.

słowa kluczowe:

somatotropinowa niedoczynność przysadki, hormon wzrostu, dzieci, catch-up growth, tempo wzrastania

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe