eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
3/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Głęboki niedobór wzrostu w wyniku autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u jednej z sióstr po-chodzących z ciąży bliźniaczej

Andrzej Kędzia
1
,
Katarzyna A. Majewska
1

1.
Department of Clinical Auxology and Pediatric Nursing, Poznan University of Medical Sciences, Po-land
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (3): 163-167
Data publikacji online: 2019/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nabyta autoimmunologiczna niedoczynność tarczycy występuje rzadko we wczesnym dzieciństwie, jednak należy ją rozważyć u 4-letniego dziecka z wywiadem opóźnionego wzrastania, zwiększonej senności, zaburzeniami koncentracji i obniżoną aktywnością. Opi-sano przypadek pełnego obrazu klinicznego ciężkiej niedoczynności tarczycy u jednej z sióstr pochodzących z ciąży bliźniaczej. Dys-funkcja tarczycy spowodowała u niej spowolnienie umysłowe, motoryczne i wzrostowe, jednocześnie pozostając nierozpoznana przez ok. 2 lata, podczas gdy jej siostra rozwijała się normalnie. W opisywanym przypadku ciężkiej niedoczynności tarczycy i niedoborowi wzrostu towarzyszyła celiakia. Rozpoczęcie terapii L-tyroksyną spowodowało natychmiastową reakcję zwiększenia tempa wzrastania o ponad 2,2 razy. Potwierdza to dominującą rolę hormonów tarczycy nad chorobą trzewną w procesie wzrastania, ponieważ efekt nadra-biania zaległości rozpoczął się przed wprowadzeniem diety bezglutenowej.

Acquired autoimmune hypothyroidism is rare in early childhood, however, it must be considered in a 4 year old child with medical his-tory of delayed growth, increased somnolence, difficulty concentrating, and reduced activity. We report on the case of full clinical picture of severe hypothyroidism in one of the twins. Thyroid function deteriorated in one of the sisters, resulting in mental, motor and growth slowdown, remaining undiagnosed for about 2 years, while the other sister developed normally. In the reported case, severe hypothy-roidism and growth deficiency were accompanied by celiac disease. Initiation of L-thyroxine therapy resulted in an immediate response that increased the growth velocity by more than 2.2 times. This confirms the dominant role of thyroid hormones over celiac disease in the growth process, as the catch up effect started before gluten free diet was introduced.
słowa kluczowe:

dzieci, niedoczynność tarczycy, niedobór wzrostu

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe