eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Intensywność próchnicy zębów oraz stan przyzębia u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1

Marek Pachoński
1
,
Przemysława Jarosz-Chobot
2
,
Aleksandra Koczor-Rozmus
3
,
Patrycja Łanowy
3
,
Katarzyna Mocny-Pachońska
3

1.
NZOZ Pachońscy Dental Clinic, Tarnowskie Gory, Poland
2.
Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
3.
Department of Conservative Dentistry with Endodontics, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 39–44
Data publikacji online: 2020/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Cukrzyca typu 1 (T1DM) jest chorobą metaboliczną, silnie wpływającą na stan zdrowia całego organizmu. W jamie ustnej cukrzyca manifestuje się w postaci kserostomii, gingivitis i periodontitis, ropni przyzębnych, zmian zapalnych błony śluzowej oraz próchnicy.

Cel pracy
Ocena intensywności próchnicy oraz stanu przyzębia u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w trzech grupach dzieci (10–18 lat): z cukrzycą wyrównaną (WC, HBA1c < 7,5%), z cukrzycą niewyrównaną (PC, HBA1c ≥ 7,5%) oraz w grupie kontrolnej (GC). Przy użyciu wskaźników analizowano następujące parametry: próchnicy (DMFT), higieny jamy ustnej (PI, API) oraz stanu przyzębia (GI, mSBI).

Wyniki
W grupie WC stwierdzono najniższe wartości wskaźnika DMFT –3,44, w grupie PC wartość ta wyniosła 5,80, a w grupie kontrolnej 3,88. Wartość istotną statystycznie odnotowano między grupami PC i WC (p = 0,04). Wartości pozostałych ocenianych wskaźników nie różniły się istotnie statystycznie.

Wnioski
Dzieci z niewyrównaną cukrzycą typu 1 charakteryzują się istotnie większą intensywnością występowania próchnicy. Stan przyzębia dzieci z cukrzycą typu 1 nie odbiega natomiast od stanu przyzębia dzieci zdrowych.Introduction
Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a chronic metabolic disease that strongly affects the health of individuals. Some studies have sug-gested that it affects oral health, thus indicating a higher-than-average predisposition of patients with diabetes to caries and periodontal diseases.

Aim of the study
We aimed at investigating the association between caries, periodontal diseases, and diabetes among children using dental indices.

Material and methods
The study included 50 children (aged 10–18 years) who had type 1 diabetes for at least years. The participants were divided into well controlled (WC), (HBA1c < 7.5%) and poorly controlled (PC) (HBA1c ≥ 7.5%) groups (25 diabetic children each). The control group (GC) included non-diabetic children. The following clinical parameters were measured: DMFT index, plaque index (PI), approximal plaque index (API), gingival index (GI), and modified sulcus bleeding index (mSBI).

Results
The WC group had the lowest average value – 3.44 of the DMFT index with values of 5.80 and 3.88 in the PC and GC groups, respec-tively. A statistically significant difference was found in the DMFT value between PC and WC groups (p = 0.04). No statistically signif-icant differences in the values of other indices were found between the groups.

Conclusions
Children with poorly controlled type 1 diabetes were characterised by a significantly higher intensity of caries. In contrast, no statistical-ly significant differences were observed in the periodontal status between the study groups.

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, próchnica zębów, zapalenie dziąseł, płytka nazębna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe