eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Low frequency of skin cancers in vitiligo patients

Barbara Algiert, Anna Erkiert-Polguj, Agnieszka Dana, Dariusz Czubiński, Helena Rotsztejn

Przegl Dermatol 2016, 103, 486–490
Bielactwo jest chorobą charakteryzującą się odbarwieniami skóry i włosów w wyniku uszkodzenia melanocytów. Dokładny mechanizm tej choroby jest nadal nieznany. Teorie na temat patogenezy koncentrują się wokół mechanizmów: autoimmunologicznych, neurogennych i auto­cytotoksycznych. U pacjentów z bielactwem odnotowano zmniejszone ryzyko zachorowań na nowotwory skóry. Związek między vitiligo a zmniejszoną częstością występowania przypadków melanoma malignum (MM) może wynikać z odpowiedzi immunologicznej przeciwko antygenom, które są wspólne dla melanocytów i komórek czerniakowych. Badania genetyczne wskazują na wzajemne wykluczanie się bielactwa i czerniaka. Choroba ta również wiąże się z polimorfizmem w genie kodującym tyrozynazę (TYR). Badania wskazują także na zmniejszone ryzyko zachorowań na nieczerniakowe nowotwory skóry u pacjentów z bielactwem.

Vitiligo is a disease characterized by discoloration of the skin and hair as a result of damage of melanocytes. The exact mechanism of the disease is still unknown. Theories about the pathogenesis focus on autoimmune, neurogenic and autocytotoxic mechanisms. There is a decreased risk of incidence of skin cancers in patients with vitiligo. The relation between vitiligo and decreased frequency of cases of malignant melanoma (MM) may be a consequence of the immune response to antigens, which are common for melanocytes and MM cells. Genetic studies indicate a mutually exclusive relationship of melanoma and vitiligo. This disease is also associated with a polymorphism in the TYR gene which encodes tyrosinase. Studies also indicate a decreased risk of incidence of nonmelanoma skin cancers (NMSC) in patients with vitiligo.
słowa kluczowe:

bielactwo nabyte, czerniak, nieczerniakowe nowotwory skóry

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe