en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2024
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Mniej powszechne formy cukrzycy w młodej populacji

Anna Tekielak
1
,
Ewa Otto-Buczkowska
2
,
Ewa Rusak
3

  1. Students’ Scientific Association at the Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
  2. Medical Specialist Centre in Gliwice, Poland
  3. Department of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2024; 30 (1): 29-35
Data publikacji online: 2024/03/12
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Inne typy cukrzycy niż cukrzyca typu 1 są ogólnie uważane za rzadkie u dzieci i młodzieży. Częstość występowania cukrzycy typu 2 dramatycznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady w niektórych grupach etnicznych. Zwiększona częstość występowania tego typu cukrzy-cy odpowiadała czasowo bezprecedensowemu wzrostowi masy ciała i częstości występowania otyłości u nastolatków w różnych popu-lacjach etnicznych. Wczesne leczenie insulinooporności jest ważne dla zapobiegania rozwojowi cukrzycy. W terapii modyfikacja stylu życia jest niezbędna do utraty masy ciała, a jeśli to nie wystarczy, konieczna jest farmakoterapia. Cukrzyca monogenowa MODY, inny typ cukrzycy insulinozależnej, charakteryzuje się wczesnym początkiem i dziedziczeniem autosomalnym dominującym. Cukrzyca MO-DY jest spowodowana głównie defektami komórek , co skutkuje niewystarczającym wydzielaniem insuliny dla danego stężenia glu-kozy we krwi. W przeciwieństwie do cukrzycy insulinoniezależnej u młodzieży (NIDDM-Y) nie występuje znaczący wzrost insulinoo-porności. Celem artykułu jest scharakteryzowanie i przedstawienie innych typów cukrzycy niż cukrzyca typu 1 występujących w młodej populacji.

Types diabetes other than type 1 are generally considered rare in children and adolescents. The incidence of type 2 diabetes has increased dramatically over the past decade in some ethnic groups. The increased incidence of this type of diabetes mellitus has corresponded tem-porally to unprecedented increases in body weight and obesity prevalence in adolescents in various ethnic populations. Early treatment of insulin resistance is important to prevent the development of diabetes. In therapy, lifestyle modification is essential for weight loss, and if this is not enough, pharmacotherapy is required. Maturity-onset diabetes of the young (MODY), another type of insulin-dependent diabetes, is characterised by early onset and autosomal dominant inheritance. MODY is mainly caused by β-cell defects, resulting in insufficient insulin secretion for a given blood glucose level. Unlike non-insulin-dependent diabetes in youth (NIDDM-Y), there is no significant increase in insulin resistance. The purpose of this article is to characterise and present types of diabetes other than type 1 found in the young population.
słowa kluczowe:

insulinooporność, cukrzyca typu 2, NIDDM-Y, cukrzyca monogenowa MODY, doustne leki przeciwcukrzycowe


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.