eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Nawrotowy charakter owrzodzeń żylnych kończyn dolnych – wciąż aktualny problem. Opis przypadku

Paulina Mościcka
,
Maria T. Szewczyk
,
Justyna Cwajda-Białasik

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 4: 187-192
Data publikacji online: 2015/12/21
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Przewlekła niewydolność żylna charakteryzuje się nawrotowością owrzodzeń. Wykazano, że znaczna część owrzodzeń (ok. 26%) nawraca w ciągu pierwszych 12 miesięcy po wygojeniu. Z tego względu również po wygojeniu owrzodzenia istotnego znaczenia nabiera utrzymanie fizjologicznych wartości ciśnienia żylnego w obrębie kończyn dolnych. Wykazano, że czas trwania remisji owrzodzenia ulega znacznemu wydłużeniu, a ryzyko nawrotu istotnie maleje w przypadku objęcia chorego stałą opieką specjalistyczną. Choć profilaktyka nawracających owrzodzeń obejmuje szereg składowych, w tym działania z zakresu fizjoterapii, a nawet postępowanie chirurgiczne, jej zasadniczym elementem pozostaje systematyczne i umiejętne stosowanie przez pacjenta kompresjoterapii

Chronic venous insufficiency characterises with the recurrence of ulceration. It has been proved that vast majority of ulceration (approximately 26%) convert in the very first twelve months after healing up. For this reason the significant meaning is to preserve the physiological value of the venous pressure of a down limbs close. It has been proved that the ulceration remission time gets significantly elongated. The risk of recurrence is actually diminished if the patient has been properly treated with the assistance of specialistic treatment. Although the prophylaxis of recurrence ulceration embraces many components, including physiotherapy, and even surgical actions, it is essential element is skilful and systematic usage of the compresstherapy by the patient himself.
słowa kluczowe:

owrzodzenie żylne, profilaktyka trzeciorzędowa, kompresjoterapia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.