eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Neuropsychiatryczne manifestacje stwardnienia guzowatego – opis przypadku

Przemysław M. Waszak
,
Katarzyna Lewandowska
,
Wioleta Kasprzycka-Waszak
,
Wioletta Gordon
,
Paweł Zagożdżon

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2017; 12, 2: 73–79
Data publikacji online: 2017/10/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pacjenci chorujący na stwardnienie guzowate doświadczają w ciągu swojego życia różnorakich zaburzeń neuropsychiatrycznych obejmujących m.in. funkcje poznawcze, neuropsychologiczne, społeczne, behawioralne, szkolne oraz choroby psychiczne. W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku 25-letniego chorego hospitalizowanego psychiatrycznie z powodu próby samobójczej, u którego postawiono diagnozę organicznych zaburzeń zachowania i osobowości w przebiegu stwardnienia guzowatego. Wykonane testy neuropsychologiczne wykazały obniżenie funkcji poznawczych. Pacjent był leczony risperidonem. Opuścił szpital w wyrównanym stanie psychicznym. Chorego oceniono kwestionariuszem TAND Checklist, przeznaczonym do oceny neuropsychiatrycznych zaburzeń związanych ze stwardnieniem guzowatym. Właściwa, interdyscyplinarna opieka nad chorymi na stwardnienie guzowate może się przyczynić do ich lepszego funkcjonowania. Nie istnieją celowane leki w terapii zaburzeń neuropsychiatrycznych w stwardnieniu guzowatym, chociaż są doświadczenia z zastosowaniem citalopramu i risperidonu w warunkach klinicznych. Pewne nadzieje można wiązać ze znajdującymi się w fazie badań klinicznych inhibitorami mTOR.

Tuberculous sclerosis complex patients experience a variety of neuropsychiatric disorders throughout their lifetime, including intellectual, neuropsychological, social, behavioural, academic, and psychiatric levels. This article describes the case of a 25-year-old male patient admitted to a mental health hospital after a suicide attempt. He was diagnosed with organic behavioural and personality disorders in the course of tuberculous sclerosis complex. Neuropsychological tests showed cognitive impairment. The patient was treated with risperidone. He was discharged in good mental condition. The patient was evaluated by a TAND Checklist, dedicated to the evaluation of neuropsychiatric disorders associated with tuberous sclerosis. Interdisciplinary care of patients with tuberous sclerosis can contribute to their better functioning. There are no targeted drugs for tuberous sclerosis-associated neuropsychiatric disorders, but clinical experiences with citalopram and risperidone were reported. New hope can be attributed to mTOR inhibitors, which are in the clinical trial phase.
słowa kluczowe:

stwardnienie guzowate, neuropsychiatria, choroby układu nerwowego, opis przypadku

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe