eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości diety, spożycia składników odżywczych i zachowań żywieniowych u dzieci otyłych w porównaniu z dziećmi zdrowymi

Agnieszka Kozioł-Kozakowska
1
,
Martyna Kozłowska
1
,
Paweł J. Jagielski
2

1.
Department of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
2.
Department of Nutrition and Drug Research, Jagiellonian University Medical College, Institute of Pu-blic Health, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 27–38
Data publikacji online: 2020/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Otyłość została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za najczęstszą przewlekłą chorobę na świecie. W Polsce obserwuje się wzrost rozpowszechnienia otyłości wśród dzieci.

Cel pracy
Porównanie jakości diety, spożycia składników odżywczych oraz zachowań żywieniowych w grupie otyłych dzieci w porównaniu z dziećmi o prawidłowej masie ciała.

Materiał i metody
Badaniami objęto 105 dzieci w wieku 7–15 lat. Grupę badaną stanowiło 52 otyłych pacjentów z Poradni Dietetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie bez towarzyszących chorób przewlekłych oraz 53 pacjentów z prawidłową masą ciała. Zachowania żywieniowe dzieci i ich dietę oceniono za pomocą kwestionariusza (FFQ) oraz 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. Do oceny jako-ści diety wykorzystano wskaźnik Healthy Diet Indicator (HDI).

Wyniki
Dieta badanych otyłych dzieci była bogata w wysoko przetworzone i wysokotłuszczowe produkty oraz uboga w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste. Otyłe dzieci spożywały średnio 73,42 ±19,60 kcal/kg m.c. vs 49,89 ±12,20 kcal/kg m.c. (p < 0,01) dzieci o prawidłowej masie ciała oraz więcej energii z tłuszczów niż z węglowodanów. Zaobserwowano niskie spożycie witaminy A, D, kwasu foliowego, wapnia, jodu i żelaza w obu grupach. Za pomocą HDI wykazano niską jakość diety u prawie 40% otyłych dzieci.

Wnioski
Leczenie dietetyczne otyłych dzieci powinno koncentrować się nie tylko na zmniejszeniu kalorii pochodzących z produktów spożyw-czych, lecz także na wyborze produktów o dużej gęstości odżywczej oraz nauce zdrowych nawyków żywieniowych.Introduction
Obesity has been recognised by the World Health Organisation as the most common chronic disease in the world. An increase in the prevalence of childhood obesity has been seen in Poland.

Purpose
The aim of this study was to compare the dietary behaviours, quality of diet, and nutrient intake in a group of obese children compared to children with normal body weight.

Material and methods
A total of 105 children aged between seven and 15 years were surveyed. The test group consisted of 52 obese patients from a Dietary Clinic in the Children’s University Hospital in Cracow, without accompanying chronic diseases, and 53 normal weight patients. Chil-dren’s nutritional behaviours and diet were assessed with a questionnaire (FFQ) and a 24-hour recall. To assess diet quality the Healthy Eating Indicator (HDI) was used.

Results
The diet of the studied obese children was rich in highly processed and high-fat products, and poor in vegetables, fruits, and wholegrain products. Obese children consumed on average 73.42 ±19.60 kcal per body weight whereas normal-weight children consumed 49.89 ±12.20 (p < 0.01) and obtained more energy from fat than from carbohydrates. A low intake of vitamins A and D, folic acid, calcium, iodine, and iron in both groups was observed. The HDI showed a low-quality diet in nearly 40% of obese children.

Conclusions
Dietary treatment of obese children should concentrate not only on reduction of calories from food products but also on choices of high-nutrient-density products and on developing healthy eating habits.

słowa kluczowe:

dzieci i młodzież, otyłość, jakość diety, zachowania żywieniowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe