eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena jakości życia opiekunów domowych pacjentów z chorobą nowotworową z wykorzystaniem kwestionariusza Caregiver Quality of Life-Cancer

Marta Gawlik
,
Donata Kurpas

Medycyna Paliatywna 2015; 7(1): 67–77
Data publikacji online: 2015/04/13
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Kwestionariusz Caregiver Quality of Life-Cancer (CQOL-C) jest narzędziem badawczym służącym do oceny jakości życia opiekunów domowych pacjentów z chorobą nowotworową. Kwestionariusz ocenia jakość życia na czterech płaszczyznach funkcjonowania opiekuna: fizycznej, emocjonalnej, społecznej oraz ekonomicznej. Badanie określa poziom nasilenia zespołu wypalenia opiekuna, zakłócenie równowagi psychicznej oraz adaptację do choroby członka rodziny. W Polsce nie ma dostępnego narzędzia badawczego, które mogłoby być zastosowane do oceny jakości życia opiekunów domowych w wyżej wymienionych aspektach.

Cel pracy: Ocena wiarygodności walidowanego kwestionariusza CQOL-C stosowanego do oceny jakości życia opiekunów domowych pacjentów z chorobą nowotworową.

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone wśród 59 opiekunów domowych, sprawujących opiekę nad osobą z chorobą nowotworową na terenie województwa opolskiego oraz łódzkiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz CQOL-C, składający się z 35 pytań. Analizy rzetelności walidowanego kwestionariusza dokonano, określając wartość  Cronbacha. Korelacje między zmiennymi zbadano za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana.

Wyniki: Współczynnik rzetelności kwestionariusza  Cronbacha wyniósł ogółem 0,882. Dla domeny dotyczącej funkcjonowania psychosomatycznego wyniósł on 0,883, adaptacji do choroby członka rodziny – 0,734, a sytuacji ekonomicznej – 0,913. Im niższy wiek opiekuna, tym wyższy wynik uzyskany w domenie funkcjonowania psychosomatycznego. Małżonkowie stanowią największy odsetek osób o niskim poziomie jakości życia w domenie adaptacji do choroby członka rodziny.

Wnioski: Walidowana wersja kwestionariusza CQOL-C jest wiarygodnym narzędziem, które może być stosowane w Polsce do oceny jakości życia opiekunów domowych pacjentów z chorobą nowotworową. Wyniki kwestionariusza wskazują, że wiek, poziom wykształcenia oraz stopień pokrewieństwa mają istotny wpływ na ocenę jakości życia w grupie opiekunów.

Introduction: The Caregiver Quality of Life-Cancer (CQOL-C) questionnaire is a research tool assessing the quality of caregivers’ lives. The questionnaire measures important components of the quality of life caregivers’ functions: physical, emotional, social and economic. The research determines the severity level of caregiver burnout syndrome , mental imbalance, and adaptation to the illness of a family member. There is a lack of any instrument in Poland to measure caregivers’ quality of life in patients with cancer in aspects indicated above.

Aim of the study: To assess the reliability of the CQOL-C in those who provide care for patients with cancer.

Material and methods: The research was conducted among 59 caregivers taking care of the patients with cancer in the Opole and Lodz province area. The research tool was the CQOL-C questionnaire, consisting of 35 questions. The reliability of the CQOL-C was based on Cronbach’s  values. The correlation between variables was examined with the coefficient of Spearman’s rank correlation.

Results: The questionnaire reliability coefficient Cronbach  totaled 0.882. For psychosomatic domain totaled 0.883, positive adaptation: 0.734 and economic functioning: 0.913. The lower the caregivers’ age, the higher the results of psychosomatic domain. The spouses constitute the largest respondents’ proportion with the quality of life in the domain of adaptation to the family member’s illness.

Conclusions: The validated version of the questionnaire CQOL-C is a reliable tool that can be used in Poland to assess the quality of life in caregivers of patients with cancer. The results of the questionnaire indicate that age, education and relationship have a significant impact on the assessment of quality of life among caregivers.
słowa kluczowe:

jakość życia, opiekun domowy, opieka paliatywna, kwestionariusz CQOL-C

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.