eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2021
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena sposobu odżywiania nastoletnich chłopców chorujących na cukrzycę typu 1

Artur Myśliwiec
1
,
Agnieszka Lejk
,
Maria Skalska
2
,
Joanna Jastrzębska
1
,
Beata Sztangierska
2
,
Zbigniew Jastrzębski
1

1.
Department of Sports Physiology, Gdansk University of Physical Education and Sport, Medical University of Gdansk, Poland
2.
Department of Paediatrics, Diabetology and Endocrinology, Medical University of Gdansk, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (1): 7–11
Data publikacji online: 2021/01/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Obecnie 5–10% pacjentów z cukrzycą typu 1 to nastolatkowie. W tym okresie wpływ rówieśników, obserwacja ich nawyków żywieniowych odgrywa znaczącą rolę. Niestety, bardzo często różnią się one od zasad prawidłowego odżywiania, które według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego powinny być wprowadzone jako element prawidłowego wyrównania metabolicznego pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1. Cel pracy: Ocena stanu i sposobu żywienia nastoletnich chłopców chorujących na cukrzycę typu 1 oraz porównanie ich nawyków żywieniowych do ogólnie przyjętych norm prawidłowego żywienia.

Materiał i metody
Uczestnikami badania było 20 chłopców w średnim wieku 14,6 ±1,58 roku chorujących na cukrzycę typu 1 leczonych przy użyciu osobistej pompy insulinowej, którzy zostali zdiagnozowani na podstawie kryteriów ISPAD. W badaniu wykorzystano metody antropometryczne, metody ankietowe oraz przeprowadzono analizę składu ciała.

Wyniki
U większości badanych ocena stanu odżywienia wskazuje na prawidłowy rozkład tkanki tłuszczowej (14,72 ±6,25%, co średnio stanowi 8,71 ±4,10 kg) i masy mięśniowej w organizmie (28.2 ±6.93 kg). Niestety, pojawia się bardzo dużo błędów żywieniowych. U znaczącej grupy nastoletnich chłopców dieta nie jest prawidłowo zbilansowana. Szczególnie zwraca uwagę nadmiar węglowodanów ogółem, w tym cukrów prostych.

Wnioski
Podsumowując – pomimo systematycznie prowadzonych edukacji o korzystnym wpływie prawidłowego odżywiania na kontrolę glikemii i profilaktyki ostrych i przewlekłych powikłań w przebiegu cukrzycy typu 1 nawyki żywieniowe nastoletnich chłopców odbiegają od zasad prawidłowego żywienia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że prawidłowa masa ciała nie świadczy o utrzymaniu odpowiednich nawyków żywieniowych. Ponadto obserwuje się również u tych pacjentów błędnie zbilansowany jadłospis.Introduction
Currently, 5–10% of diabetes patients are teenagers. During this period the influence of peers and observation of their eating habits plays a significant role. Unfortunately, they differ from the principles of proper nutrition, which according to the PTD Diabetes Poland should be introduced as an element of proper metabolic compensation. Aim of the study: To assess the condition and dietary habits of male adolescents with type 1 diabetes and to compare their eating habits to generally accepted standards.

Material and methods
The study participants include 20 boys, aged 14.6 ±1.58 years, with type 1 diabetes mellitus treated with a personal insulin pump who were diagnosed using ISPAD criteria. In the study anthropometric and questionnaire methods were used, as well as body composition analysis.

Results
In most of the examined subjects, the assessment of nutritional status indicates a proper proportion of adipose tissue (14.72 ±6.25%, 8.71 ±4.10 kg per kg) and muscle mass in the body (28.2 ±6.93 kg). Unfortunately in a significant group of adolescents, the diet is not properly balanced. Particularly the common problem is the excess of total carbohydrates, including simple sugars.

Conclusions
To sum up, despite systematic education of proper nutrition on glycemic control and prevention of acute and chronic complications, the eating habits of male adolescents differ from those of proper nutrition. Additionally, it should be noted that despite the proper results of the body composition analysis, there is a problem with an erroneously balanced diet.

słowa kluczowe:

żywienie, zbilansowana dieta, cukrzyca typu 1

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe