eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wyrównania metabolicznego u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1

Natalia Brzezińska
1
,
Joanna Ambroży
1
,
Anita Horodnicka-Józwa
2
,
Agnieszka Biczysko-Mokosa
2
,
Katarzyna Marcinkiewicz
2
,
Justyna Szmit-Domagalska
2
,
Elżbieta Petriczko
2
,
Mieczysław Walczak
2

1.
Student Scientific Circle at the Department of Pediatric, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Disorders and Cardiology of Developmental Age, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
2.
Department of Pediatric, Endocrinology, Diabetology, Metabolic Disorders and Cardiology of Developmental Age, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 176–182
Data publikacji online: 2020/11/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwuje się stały wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 1, szczególnie wśród najmłodszych pacjentów. Już od momentu rozpoznania cukrzycy u dziecka należy dążyć do osiągnięcia jak najlepszego wyrównania metabolicznego, aby zapobiec odległym powikłaniom przewlekłej hiperglikemii.

Cel pracy
Ocena wyrównania metabolicznego u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1 zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) z 2019 r.

Materiał i metody
Analizie poddano dokumentację medyczną 388 pacjentów z cukrzycą typu 1 hospitalizowanych w Klinice od czerwca 2018 do lipca 2019 r. Do badania zakwalifikowano 200 pacjentów skierowanych na planowe badania kontrolne. Pacjentów oceniano na podstawie kryteriów wyrównania metabolicznego według PTD z 2019 r., uwzględniając płeć, czas trwania choroby oraz sposób leczenia. Zbadano również zależność pomiędzy odsetkiem hemoglobiny glikowanej a czasem trwania cukrzycy oraz gospodarką lipidową.

Wyniki
Wszystkie kryteria wyrównania metabolicznego według zaleceń PTD z 2019 r. spełniło 7% pacjentów. Odnotowano istotne statystycznie różnice pomiędzy liczbą dziewczynek a chłopców z prawidłowym odsetkiem hemoglobiny glikowanej (12,64% vs 26,55%, p = 0,02) oraz pomiędzy dziećmi chorującymi 3 lata lub dłużej a tymi z krótszym czasem trwania cukrzycy (28,72% vs 13,21%, p = 0,007). Wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy odsetkiem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) a stężeniem lipoproteiny małej gęstości (LDL) (r = 0,244) i trójglicerydami (TG) (r = 0,234) oraz czasem trwania cukrzycy (r  = 0,278).

Wnioski
Niewielki odsetek pacjentów pediatrycznych chorych na cukrzycę typu 1 jest w stanie spełnić wszystkie kryteria wyrównania metabolicznego według PTD.Introduction
The increase in morbidity of type 1 diabetes (T1D) is observed in Poland and worldwide, particularly among the youngest patients. To prevent chronic hyperglycemia’s complications, it is advised to maintain best possible metabolic control from the time of diagnosis of the disease.

Aim
The purpose of this research is to evaluate adherence to medical recommendations in regard to appropriate metabolic control of T1D in children, based on Polish Diabetes Association (PTD) 2019 criteria.

Material and methods
The medical records of 388 patients with T1D hospitalized in our department between June 2018 and July 2019 were analyzed. Two hundred patients hospitalized for routine control tests were enrolled in the study. The patients were evaluated with respect to meeting the criteria for metabolic control recommended by PTD 2019 including gender, duration of disease and treatment technique. The relation between the percentage of HbA1c and age, duration of the disease and lipid metabolism was studied.

Results
In the assessed group 7% of patients met all PTD’s criteria of metabolic control. There was a statistically significant difference in percentage of HbA1c in serum between girls and boys (12.64% vs. 26.55%, p = 0.02). The trend was observed between patients with T1D lasting less than or equal 3 years and those with long-standing disease (28.72% vs. 13.21%, p = 0.007). A significant, positive correlation was demonstrated between percentage of HbA1c and low-density lipoprotein (LDL) level (r = 0.244), triglyceride (TG) level (r = 0.234) and duration of the disease (r = 0.278).

Conclusions
A low percentage of patients is able to achieve all aims stated by the PTD.

słowa kluczowe:

dzieci, cukrzyca typu 1, wyrównanie metaboliczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe